Lode Vermeersch

Lode Vermeersch
Lode Vermeersch
Lode Vermeersch is afgestuurd in de agogische wetenschappen en aanvullende culturele studies. Hij werkt sinds 2007 als onderzoeksexpert aan het HIVA-KULeuven en is halftijds verbonden aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de VUB (Vrije Universiteit Brussel). Centraal in zijn onderzoekswerk staan deze thema’s: levenslang en levensbreed leren, kunst- en cultuureducatie, geletterdheid, cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk.
Bekijk alle experts