Wet op het passend onderwijs

Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

De wet op passend onderwijs ging op 1 augustus 2014 in. Scholen hebben sindsdien een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. 

Website passend onderwijs  

Meer informatie over beleid

Voor algemene informatie over het overheidsbeleid op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie kunt u terecht op de portal Overheidsbeleid van het LKCA.