Een overzicht met links van instellingen die zich bezighouden met speciaal onderwijs of kunst inclusief.

Special Arts

Bevordert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen en dat ze hun talenten daarvoor kunnen ontwikkelen.
Special Arts

Special Heroes

Laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Bedoeld voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van 6 t/m 19 jaar. In 2016 is Special Heroes gestart met een kunst- en cultuurprogramma.
Special Heroes

Stichting Tamino

Streeft ernaar dat alle kinderen en jongeren met een beperking op school structureel in aanraking komen met kunsteducatie en hier in de vrije tijd voldoende toegang toe hebben.
Stichting Tamino

KOM Gelderland

Gericht op structurele, toegankelijke en professionele kunsteducatie voor iedereen met een zorgachtergrond.
KOM Gelderland

MEE 

Biedt ondersteuning bij leven met een beperking.
MEE NL

PO raad speciaal onderwijs

Voor kinderen die het reguliere basisonderwijs ondanks extra ondersteuning niet kunnen volgen, is er plek in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
PO raad: Speciaal Onderwijs

Bartiméus

Specialist in leven met een visuele beperking. Bartiméus ondersteunt jong en oud op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven.
Bartiméus

Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn.
Visio

Siméa 

Landelijke vereniging voor cluster 2: voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie.
Simea

Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO)

Voor Cluster 3 scholen (zeer moeilijk lerende kinderen, leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie).
Lecso

Vereniging voor SBO-scholen

Hét aanspreekpunt voor het speciaal basisonderwijs (SBO). Vertegenwoordigt het SBO in landelijke organen.
SBOwerkverband

VO-raad en passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs ingegaan. Scholen moeten sinds die datum leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek bieden. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. De VO-raad ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij de invoering van het nieuwe stelsel via het Steunpunt Passend Onderwijs VO.
VO-raad | Passend onderwijs

Ook interessant