Speciaal aanbod

Verschillende instanties hebben aanbod en/of lesmateriaal ontwikkeld voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Via de inspiratiebox (blokje links) vind je kunstactiviteiten voor mensen met een beperking. Ontbreekt er iets aan de lijst? Laat het ons weten.