Cultuureducatie voortgezet speciaal onderwijs

schoolmeisje

Voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gelden dezelfde kerndoelen en eindtermen kunst en cultuur als in het reguliere onderwijs. Het is aan de scholen zelf om deze af te stemmen op de verschillende doelgroepen binnen het vso.

Kerndoelen kunst en cultuur onderbouw vso

De kerndoelen voor de leergebieden in het voortgezet speciaal onderwijs zijn gelijk aan die voor de onderbouw vo, dus ook die voor kunstzinnige oriëntatie. Ze kunnen worden afgestemd op de specifieke doelgroepen in het vso. De kerndoelen zijn uitgewerkt voor verschillende leergebieden en gericht op drie uitstroomprofielen.
Kerndoelen vso per leergebied bij SLO
Kerndoelen leergebied kunst en cultuur 
Kerndoelen leergebied culturele oriëntatie en creatieve expressie (uitstroomprofiel Arbeidsmarkt)
Kerndoelen leergebied culturele oriëntatie en creatieve expressie (uitstroomprofiel Dagbesteding)

Eindtermen en eindexamens vso

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen (afhankelijk van hun school) eindexamen doen in de kunstvakken. De eindtermen voor de kunstvakken zijn hetzelfde als bij het reguliere onderwijs. Alleen de manier waarop de examens worden uitgevoerd verschilt.
Eindtermen vmbo
Eindtermen havo/vwo