Privacy-verklaring LKCA

Ingo de Boer, hoofd bedrijfsvoering van het LKCA, is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Heb je een vraag dan kun je je tot hem wenden via IngodeBoer@lkca.nl of via 030-7115141. (In zijn afwezigheid kun je contact opnemen met het algemene nummer van het LKCA, 030 – 7115100 of via info@lkca.nl).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het LKCA verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de dienst die je gebruikt of de gegevens die je verstrekt kan dat gaan om:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zakelijke contactgegevens zoals functie, organisatie of de sector waarin je werkzaam bent
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer (alleen indien er sprake is van een verkooprelatie)
 • Geboortedatum en -plaats (alleen bij certificering cultuurcoördinatoren)

Daarbij is ons uitgangspunt altijd dat we de hoeveelheid gegevens die we verwerken zoveel mogelijk beperken afhankelijk van het doel waartoe we de gegevens verwerken. Zo hebben we bijvoorbeeld meer gegevens van je nodig om je in te schrijven voor een betaald evenement dan voor de nieuwsbrief. Hieronder lees je meer over de verschillende doelen en activiteiten waartoe we gegevens verwerken.

Met welk doel verwerkt het LKCA gegevens? Overzicht per type activiteit en contact

Het LKCA verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afname producten en diensten: bijeenkomsten, webinars, publicaties

Wanneer je je aanmeldt voor een bijeenkomst of webinar van het LKCA of wanneer je een publicatie bij ons bestelt, verwerken we die gegevens die we nodig hebben om je deze dienst te leveren en met je over je aanmelding of bestelling te communiceren.  We verwerken tevens zakelijke contactgegevens en (beperkte) adresgegevens. We hebben een gerechtvaardigd belang deze gegevens te verwerken, zo weten we beter wie onze producten afnemen en daarmee kunnen we de kwaliteit van onze producten verbeteren. Ook moeten we onze activiteiten en ons bereik kunnen verantwoorden aan onze opdrachtgever, het ministerie van OCW.

Facturatie en offertes

Als er sprake is van een koop- of verkooprelatie met het LKCA verwerken we ook financiële gegevens.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief versturen we alleen als je je daarvoor zelf hebt aangemeld of als je klant van ons bent en de nieuwsbrief voldoende direct gerelateerd is aan wat je bij ons hebt afgenomen. Voor de nieuwsbrief verwerken wij minimaal je e-mailadres. Daarnaast is het mogelijk zelf je naam, functie en interessegebieden op te geven. Het is ieder moment mogelijk je voor de nieuwsbrief af te melden middels de links die je vindt in elke nieuwsbrief. Ook kun ieder moment je eigen gegevens in zien en wijzigen. We bewaren je gegevens voor dit doel totdat je zelf besluit je uit te schrijven.

Uitnodigingen en aankondigingen

Onze klanten en relaties sturen we soms ook uitnodigingen voor onze bijeenkomsten of aankondigingen van onze publicaties. Dit doen we alleen als het bericht voldoende direct gerelateerd is aan de aard van de klantrelatie. We sturen je deze mails tot uiterlijk vijf jaar nadat je voor het laatst iets bij ons hebt afgenomen of zelf actief hebt aangegeven deze mails te willen ontvangen. Ook in deze mails nemen we altijd de mogelijkheid op om je af te melden. Dit staat los van je aanmelding voor onze nieuwsbrief. Het is dus mogelijk om wel de nieuwsbrief te ontvangen en geen uitnodigingen en aankondigingen of andersom.

Social media

Het LKCA gebruikt diverse social media kanalen waarop je ons kunt volgen. Dat volgen doe je vanaf je eigen account dat je zelf hebt aangemaakt. Voor de privacy verklaring omtrent dat account verwijzen we je dan ook graag door naar het betreffende medium. Wij exporteren nooit persoonsgegevens die wij via social media kunnen inzien naar andere systemen (wij leggen je user name dus nergens vast) en andersom verstrekken wij ook nooit persoonsgegevens aan social media.

Cursus cultuurcoördinator

Het LKCA draagt zorg voor de landelijke certificering van de cursus cultuurcoördinator (icc). Op het certificaat worden je volledige naam, je geboortedatum en je geboorteplaats vermeld. Om met je te kunnen communiceren over je certificaat en om inzicht te krijgen in de landelijke spreiding van icc’ers vragen we tevens om je contactgegevens en je postcode.  We bewaren deze gegevens  voor onbepaalde tijd opdat je zelf ook altijd in de toekomst een kopie van je certificaat kunt opvragen indien nodig. Het is wel mogelijk zelf bij ons aan te geven dat we je gegevens voor dit doel niet meer mogen bewaren.

Onderzoek en monitoring

Het LKCA heeft de opdracht de werkvelden van cultuureducatie en cultuurparticipatie te monitoren en verricht met dit doel onderzoek in deze werkvelden. Hiertoe kunnen wij, afhankelijk van het doel van het onderzoek, professionals of vrijwilligers in de sector benaderen voor deelname aan het onderzoek middels een uitnodiging per post of per e-mail. Je kunt ten allen tijde bij ons aangeven dat we je in de toekomst niet meer mogen benaderen voor deelname aan onderzoek (bijvoorbeeld via de afmeldlink in een e-mail uitnodiging). Als je deelneemt aan onderzoek verwerken wij je antwoorden altijd anoniem. De persoonsgegevens die we verwerken voor onderzoeksdoeleinden gebruiken wij altijd alleen voor dit doeleinde  en om met je over het onderzoek te communiceren. Wij koppelen die gegevens nooit aan andere persoonsgegevens die we mogelijk van je verwerken op basis van een van onze andere doeleinden. We bewaren de gegevens zo lang als nodig is om de resultaten van het onderzoek te kunnen verwerken.

Vragen aan het LKCA en contact

Neem je contact met ons op, bijvoorbeeld om ons een vraag te stellen, dan verwerken wij die persoonsgegevens die we nodig hebben om met je te kunnen communiceren en je vragen te kunnen beantwoorden. Wij bewaren binnengekomen vragen in een dossier omdat dit ons inzicht geeft in de vragen en behoeften die er leven in het werkveld en wat er van ons wordt verwacht. Ook komt het regelmatig voor dat we later nog terugkomen bij vraagstellers als we aanvullende informatie hebben. Daarom bewaren we de persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar.

Met wie deelt het LKCA gegevens?

Samenwerkingspartners

Het komt regelmatig voor dat wij in samenwerking met partners een activiteit organiseren of een publicatie uitgeven. Indien dit een gezamenlijk en gelijkwaardig initiatief is (onze partner handelt niet in opdracht van ons), dan beschouwen wij de deelnemers of afnemers van deze activiteiten of diensten ook als klanten van alle samenwerkingspartners. Dat betekent dat je persoonsgegevens aan alle gelijkwaardige partners worden verstrekt en dat iedere partner zelf verwerkingsverantwoordelijk is voor deze gegevens. Is dit het geval dan vermelden wij dit altijd bij de activiteit of dienst en verwijzen we naar alle betreffende privacy verklaringen.

Overige ontvangers van persoonsgegevens

Het LKCA deelt persoonsgegevens met de volgende categorieën van verwerkers:

 • E-mail diensten
 • Hosting partijen
 • Website developers
 • App developers
 • Software leveranciers
 • CRM-systeem
 • Betaaldienst
 • Verzendmaatschappij
 • Boekhouder
 • Onderzoekers

Met onze verwerken sluiten we een verwerkersovereenkomst af waarin wij hen nooit toestemming geven de persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doeleinde dan met ons is overeengekomen.

Wij streven ernaar persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie te verwerken, helaas is dat in het geval van digitale diensten niet altijd mogelijk. Ook met partijen buiten de EU sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af conform de richtlijnen van de Europese privacywetgeving.

Rechten

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Graag informeren we je hier in het kort over je rechten. Wil je een van deze rechten uitoefenen, dan verzoeken we je contact op te nemen met Ingo de Boer wenden via IngodeBoer@lkca.nl of via 030-7115141.

 • Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer deze niet meer correct zijn.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt verzoeken je gegevens gebundeld aan je te verstrekken zodat je deze kunt doorgeven aan een andere partij.

Een uitgebreidere omschrijving van alle rechten vind je in de AVG die je bijvoorbeeld kunt inzien via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een klacht over de wijze waarop wij je gegevens verwerken of over de wijze waarop we omgaan met je rechten, dan kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Om onze website zo goed mogelijk te laten werken gebruiken wij een aantal cookies.

Social media

Op onze website en in onze nieuwsbrief maken we het je graag gemakkelijk om artikelen met anderen te delen via social media. Daartoe hebben we buttons geplaatst. We verwijzen je graag naar de websites van de social media zelf voor de betreffende privacy-verklaringen.

Google analytics

Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag op de LKCA-sites verzameld. Zo is voor het LKCA zichtbaar hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting LKCA-websites. Tevens wordt op basis van de gegevens de werking van de website geoptimaliseerd. 

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het LKCA heeft hier geen invloed op. Het LKCA heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor www.lkca.nl. Je kunt de browserplugin hier downloaden