vakintegratie

Vakoverstijgend werken, vakintegratie, werken in kennisdomeinen, ruimte voor talent … allemaal essentieel voor goed onderwijs. We moeten leren combineren, ons bewust worden van de samenhang die er al is en deze zichtbaar maken. En dat geldt ook voor de samenhang tussen de kunstvakken en andere vakken.

Over het hoe en waarom van samenhang en vakoverstijgend werken verzamelen we interviews, onderzoeksartikelen en publicaties.