vakintegratie

Vakoverstijgend werken, vakintegratie, werken in kennisdomeinen, ruimte voor talent … allemaal essentieel voor goed onderwijs. We moeten leren combineren, ons bewust worden van de samenhang die er al is en deze zichtbaar maken. En dat geldt ook voor de samenhang tussen de kunstvakken en andere vakken.

Over het hoe en waarom van samenhang en vakoverstijgend werken verzamelen we interviews, onderzoeksartikelen en publicaties. 

Het doel van vakintegratie is om te verdiepen en verrijken. Maar: wat is het vertrekpunt van waaruit je kunt gaan verdiepen? En hoe pakken andere scholen vakintegratie aan?

Lees meer

Artikel over vakintegratie en de uitkomsten van het onderzoek dat wij hiernaar deden onder 400 leerkrachten