Aanvragen certificaten

Na afronding van de icc-cursus ontvangen de deelnemers het landelijke icc-certificaat. Hoe vraag je als icc-trainer certificaten aan voor je cursisten? Wat zijn de voorwaarden? Zijn er wijzigingen sinds de icc-cursus is gevalideerd via het lerarenregister?

Lerarenregister, cursus cultuurcoördinator, rol LKCA

De icc-cursus is gevalideerd door het lerarenregister. In het lerarenregister houden leerkrachten en docenten hun kennis en ervaring, de professionaliseringsactiviteiten, bij. Vanaf 1 augustus 2019 is dit verplicht, tot die tijd kan het al vrijwillig. Met deze wet krijgen leraren meer zeggenschap over de inrichting van hun onderwijs en kunnen zij via het beroepsregister hun bekwaamheid én het onderhouden van die bekwaamheid aan elkaar en aan de samenleving laten zien. Leerkrachten kunnen de afgeronde cursus opnemen in hun portfolio voor 50 registeruren (RU).

Vanwege de validering van de cursus is het LKCA verantwoordelijk voor:

  • het bewaken en evalueren van de uitvoering van de cursus
  • het onderhouden en systematisch doorontwikkelen van de cursus
  • het afstemmen van de cursus op de praktijk van het onderwijs

Per trainer en per icc-cursus houdt het LKCA voor het lerarenregister een dossier bij. De certificaten voor de deelnemers worden op naam gemaakt en medeondertekend door de directeur van het LKCA. Voor de deelnemers is een klachtenprocedure ontwikkeld.

Procedure voor trainers

Op basis van de trainershandleiding en Dossier ICC, beide door het LKCA ontwikkeld, geef je als trainer de icc-cursus.

  • Voor het aanvragen van de certificaten moet het dossier van de icc-cursus compleet zijn met de ingevulde checklist en alle gebruikte materialen. Denk hierbij aan cursistenmateriaal, voorbeelden van werkvormen, opzet en data, website informatie, etc.
  • Vraag de icc-certificaten uiterlijk drie weken van tevoren aan.
  • Stuur de geschreven cultuurplannen na afloop van de cursus toe voor het dossier.

Het LKCA zal al het materiaal vertrouwelijk behandelen en nooit zonder toestemming gebruiken. Je kunt het materiaal sturen naar Eveline Simons: EvelineSimons@lkca.nl

Certificaat aanvragen

Gecertificeerde trainers kunnen de certificaten voor hun cursisten kosteloos aanvragen via het onderstaande aanvraagformulier.
Aanvraagformulier icc-certificaten regulier

Certificaat pabostudenten

Pabodocenten kunnen de certificaten voor hun studenten kosteloos aanvragen via het onderstaande aanvraagformulier. Studenten krijgen een eigen certificaat, zij kunnen zich niet inschrijven bij het lerarenregister. Let op: certificaten kunnen alleen aangevraagd worden door gecertificeerde icc-trainers. 
Aanvraagformulier icc-certificaten pabo 

Let op

Controleer de gegevens die je op het formulier invult zorgvuldig. Wanneer door het foutief aanleveren van gegevens een certificaat voor een tweede keer moet worden aangemaakt, brengt het LKCA 15 euro per certificaat in rekening.