‘Blijven inzetten op versterking en verankering cultuureducatie binnen en buiten de school’

Interview

Peil.Kunstzinnige oriëntatie 2015-2016
auteur
Kirsten Vogd
datum
28 maart 2017

‘Buitenschoolse cultuureducatie, een rijke culturele omgeving en de aanwezigheid van een cultuurcoördinator bepalen wat het niveau van een leerling is.’ Dit zijn volgens Ronald Kox de belangrijkste aanknopingspunten uit het rapport Peil.Kunstzinnige Oriëntatie 2015-2016 dat de Onderwijsinspectie 27 maart presenteerde. Maar wat vertellen de peiling en het rapport ons nog meer?

De vorige peiling is twintig jaar geleden gedaan. Dat maakt een vergelijking toch heel lastig?

‘Absoluut! Nog maar weinig mensen hadden een internetaansluiting en afbeeldingen op internetpagina’s waren nog helemaal zeldzaam. De beeld- en geluidscultuur van toen is een heel andere dan tegenwoordig, waar de meeste kinderen in groep 8 al een smartphone, tablet en/of computer hebben.’

Hoe hebben die verschillen deze peiling beïnvloed?

‘De kwaliteit van de gemaakte tekeningen is lager beoordeeld. Mogelijk omdat leerlingen tegenwoordig veel meer afzonderlijke elementen tekenen en vooral ook schematischer. Ook de kennistoets is slechter gemaakt. Hier is wellicht een relatie met de beschikbaarheid van informatiebronnen en de zoekvaardigheid daarin.’

Welke factoren spelen hierbij een rol?

‘Bij de praktische opdrachten zijn het met name de algemene leerling- en schoolkenmerken die van invloed zijn op de prestaties: het verwachte brugklasniveau, het gezin waar de leerling uit komt, het geslacht (meisje) en vrijetijdsbestedingen aan culturele activiteiten. Vooral het laatste onderstreept nog eens hoe groot het belang van goede buitenschoolse educatie op dit moment is voor de leerlingen. De manier waarop vakleerkrachten op dit moment worden ingezet, draagt nog niet echt bij om het verschil hierin te maken.’

En hoe zit dat dan als we kijken naar het kennisniveau?

‘Dat is een ander verhaal. Hier laat de peiling zien dat de cultuurcoördinator direct bijdraagt aan dat hoger kennisniveau. Hiermee wordt het pleidooi om de icc’er goed te ondersteunen en faciliteren in de school nog eens benadrukt. Ook het feit dat al tien jaar gewerkt wordt aan het opleiden van icc’ers heeft effect: inmiddels heeft 76% van de scholen een cultuurcoördinator rondlopen.’

Moeten we niet wat meer naar voorhoedescholen kijken?

‘Die hebben wel een rijker aanbod voor Kunstzinnige oriëntatie maar uit de peiling kwam niet naar voren dat die leerlingen beter scoorden op de kennistoets. Wel zijn ze beter in de uitvoering van praktische opdrachten. Het is jammer dat de groep niet groot genoeg was om verder harde uitspraken te doen over de verschillen en om aan te tonen wat het effect van een rijke culturele leeromgeving kan zijn.’

Welke kansen biedt deze rapportage voor de toekomst?

‘Buitenschoolse cultuureducatie, een culturele omgeving op en rond de school en de aanwezigheid van een cultuurcoördinator zijn de elementen die vandaag de dag bepalen wat het niveau van een leerling is. Daarmee is wat mij betreft het belang onderstreept om in te zetten op versterking en verankering van de binnenschoolse cultuureducatie en een goede verbinding te leggen met de buitenschoolse educatie. Dit is echt nodig als we alle leerlingen in Nederland een kans willen geven zich te ontwikkelen en te ontplooien met kunst en cultuur.’

Meer informatie

Volledige reactie Ronald Kox op het rapport 
Beschrijving in de informatiebank
Download het rapport
Peilpunt.nl
Brandbrief Kunstvakverenigingen aan informateur Edith Schippers

Icon primair onderwijs