LOL in de kunst: online lesmateriaal verzameld

24 mei 2017

Voor verschillende disciplines hebben wij lijsten gemaakt met links naar websites met lesmateriaal. Met deze ‘List of Links’ – kortweg LOL – willen wij bijdragen aan het verbeteren van het leerproces met meer plezier.

De LOL-lijsten vind je in de PO-portal in het vakje 'disciplines' of download de pdf's onderaan dit bericht. Voor muziek is er een aparte lijst met apps voor muziekonderwijs.

Let op, de lijsten zijn niet volledig. Mis je een link of heb je er een vraag over? Stuur een mailtje naar GertBomhof@lkca.nl.

LOL-pdf's

Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Muziekapps
Zang


Icon primair onderwijs