Materiaal van het LKCA

Jongen met trompet

Het LKCA heeft de afgelopen jaren verschillende lespakketten en materialen ontwikkeld voor muziek in het primair onderwijs. Deze materialen zijn nu gratis te downloaden vanaf deze website, speciaal voor het programma Méér Muziek in de Klas.