Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs: een analyse-instrument

auteur(s)
F.E.M. Konings
plaats van uitgave
Rotterdam
uitgever(s)
[s.n.]
jaar van uitgave
2011
annotatie
Met bijl. en lit.opg. : Uitgevoerd in opdr. van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).
pagina's
67 p.
illustratie
tab., fig.

Welke bijdrage kunnen culturele instellingen leveren aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs? Fianne Konings deed in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie onderzoek naar dit onderwerp. In de publicatie ‘Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs’ introduceert Fianne Konings een analyse-instrument.

Het analyse-instrument

Met het instrument kan in kaart gebracht worden hoe het aanbod van een instelling bijdraagt aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs en hoe de afstemming met het onderwijs plaatsvindt.

Het analyse-instrument is opgebouwd uit twee delen:

  • inhoud van cultuuronderwijs, bestudeerd aan de hand van het theoretisch kader Cultuur in de Spiegel (CiS);
  • afstemming ten behoeve van het cultuuronderwijs, onderzocht aan de hand van een literatuurstudie naar samenwerking (algemeen en in relatie tot cultuureducatie).

In een casus wordt vervolgens een project geanalyseerd met behulp van het instrument. Gedurende het onderzoek wordt het analyse-instrument nog diepgaand onderzocht.

Afstemming en vertrouwen

Fianne Konings vertaalt de theorie over samenwerking in andere sectoren naar samenwerking in de culturele sector. Bedrijven die willen samenwerken doen dat om ‘samen meer te worden’. Afstemming en vertrouwen in elkaars intenties, expertise en werkwijze zijn dan belangrijke voorwaarden. Bij een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs gaat het volgens het theoretisch kader CiS om afstemming over de ontwikkeling van kennis, capaciteiten en interesse van leerlingen én om afstemming over het onderwijsprogramma.

Samen werken aan doorlopende leerlijn

Vier aspecten spelen een positieve rol bij het gezamenlijk ontwikkelen van cultuuronderwijs:

  • Er is een gedeeld referentiekader, waarbij instelling en school kennis en ervaring delen om te komen tot een cultuureducatief product.
  • Gezamenlijke doelbepaling vindt plaats op leerlingniveau, waarbij afgestemd wordt wat de invloed van betrokken partijen is. Voor het bepalen van een gezamenlijk doel, moeten beide partijen op directie- en uitvoerend niveau betrokken worden.
  • Er is sprake van gezamenlijk handelen, waarbij alle betrokkenen een rol krijgen in het project.
  • De manier waarop afspraken worden vastgelegd en waarop het project wordt geëvalueerd worden geformaliseerd.

Inhoud van het educatieve aanbod

Doel van het cultuureducatieve aanbod is om het cultureel zelfbewustzijn te ontwikkelen. Hiervoor zijn kennis over cultuur, over de ontwikkeling van leerlingen en over inbedding van het aanbod in het onderwijs noodzakelijk. Goede afstemming tussen culturele instelling en onderwijs is dan cruciaal.

Download Analyse-instrument

Trefwoorden

- culturele instellingen - basisonderwijs - voortgezet onderwijs - doorlopende leerlijn - samenwerking - cultuureducatie - ontwikkeling - kinderen - theorievorming - vraag en aanbod - kunstaanbod - onderwijs - praktijk - onderzoek

contact

Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl