Taken en competenties van de cultuurcoördinator

De cultuurcoördinator (icc'er) op de basisschool is de basis voor goed cultuuronderwijs. Als icc'er ben je de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving en coördineer je de culturele activiteiten op school. Vaak is de cultuurcoördinator een leerkracht of directeur, die zich via de cursus Interne Cultuurcoördinator heeft gespecialiseerd in cultuuronderwijs.

Kwaliteit van onderwijs

Als cultuurcoördinator ontwikkel je  – in afstemming met het team en de directie - een cultuureducatieplan binnen het beleidsplan van de school. Het plan verwoordt de schoolvisie op cultuuronderwijs en bevat een concreet plan van aanpak waarin die visie wordt omgezet in activiteiten, lessen en projecten. Een doordachte visie en goed beleid helpen om de kwaliteit en de continuïteit van cultuuronderwijs op school te waarborgen.

Motor voor cultuur

Belangrijk is dat er bij directie en schoolteam draagvlak is voor het cultuureducatiebeleid. Voor de uitvoering van de plannen betrek je als cultuurcoördinator dan ook het hele team en de directie. Samen met samenwerkingspartners en andere betrokkenen ga  je aan de slag om cultuureducatie handen en voeten te geven. Je bewaakt niet alleen de voortgang, maar adviseert, informeert en enthousiasmeert ook alle betrokkenen. Je onderhoudt contacten met culturele instellingen en kunstenaars en bent actief in inspirerende netwerken.

Competenties cultuurcoördinator

Als cultuurcoördinator (icc’er) moet je goed kunnen organiseren en samenwerken binnen en buiten je school. Je hebt een planmatige aanpak en communiceert intensief met culturele instellingen, het schoolteam en (externe) collega's. Ook weet je leerlingen, ouders en collega's te motiveren en te inspireren. Daarnaast heb je affiniteit met en kennis van de verschillende kunstdisciplines, wereldoriënterende vakken, cultureel erfgoed en nieuwe media. 
Competentieprofiel.

Taken cultuurcoördinator

Taken zijn onder andere: beleidsplannen, begrotingen, planningen maken, activiteiten programmeren, subsidies aanvragen, deelnemen aan netwerken en cultuuronderwijs geven.
Praktische taakverdeling

Cultuurcoördinator

contact

Eveline Simons
naamEveline SimonsfunctieTeamassistent cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 86e-mailEvelineSimons@lkca.nl
Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-mailEekeWervers@lkca.nl