cultuurexpert

De cultuurcoach werkt op basisscholen en brede scholen als kunstvakdocent of als coördinator tussen school en culturele instelling. De cultuurcoach is in dienst bij een culturele instelling, school of gemeente. Het rijk en de gemeente financieren de cultuurcoach.

Waar werkt een cultuurcoach?

Een cultuurcoach is een combinatiefunctionaris die in dienst is bij één werkgever, en werkt zowel in het onderwijs als in de sportsector of cultuursector. Het initiatief voor deze functies is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012), sinds 2013 bekend als de Brede impuls combinatiefuncties. De ministeries van VWS en OCW werken voor deze subsidieregeling samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en koepelorganisaties in de sport- en cultuursector en het onderwijs. Via de Brede impuls ontvangen gemeenten een bijdrage van de rijksoverheid om combinatiefunctionarissen aan te stellen.
Meer over de Brede impuls combinatiefuncties

Cultuurcoach als bruggenbouwer

De combinatiefunctionaris voor cultuur wordt meestal cultuurcoach genoemd. Cultuurcoaches zijn bruggenbouwers: ze kijken hoe ze scholen en culturele instellingen bij elkaar kunnen brengen. Een cultuurcoach staat met één been in de school en met één been in een culturele instelling. Zo kan het voorkomen dat een cultuurcoach de rol van muziekcoach heeft en schoolkinderen muziekles geeft op school of in een wijkgebouw omdat de muziekschool te ver weg is. 

Taken 

De cultuurcoach geeft les in kunst en cultuur, ontwikkelt cultuuronderwijs en ondersteunt de culturele loopbaan van het kind. Daarbij is de cultuurcoach schakel tussen scholen en cultuuraanbieders. De werkzaamheden van de combinatiefunctie kunnen binnen- én buitenschools gericht zijn. 

In grote lijnen zijn de taken van cultuurcoaches: 

 • ondersteuning van scholen bij het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs en het formuleren van de vraag naar activiteiten die hierbij aansluiten
 • adviseren van cultuuraanbieders (culturele instellingen, zzp'ers) over de aansluiting van hun aanbod bij de vraag van de school
 • bemiddeling tussen vraag van scholen en het aanbod van het culturele veld. 

Deze taken kunnen worden uitgevoerd in nauw overleg met de icc-er van de school, indien een school daarover beschikt.

  Download

  Functieomschrijving cultuurcoach

  Werkgever 

  De meeste cultuurcoaches zijn in dienst bij een culturele instelling, school of gemeente. Vaak zijn zij in dienst bij centra voor de kunsten, omdat die al een ondersteunende en bemiddelende taak voor scholen vervullen. Cultuurcoaches hebben daarbij meestal een coördinerende functie en werken voor meerdere (en soms zelfs alle) scholen in een wijk of gemeente. 

  Gemeente 

  De regie over de cultuurcoach ligt bij de gemeente. Die bepaalt of en waar een cultuurcoach wordt aangesteld. De gemeente matcht de rijksbijdrage. Er doen op dit moment 373 gemeenten mee aan de regeling. 

  Tip voor scholen en culturele instellingen 

  Bent u geïnteresseerd in het werken met een cultuurcoach en wilt u weten of er een cultuurcoach werkzaam is in uw gemeente? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker cultuur. 

  Ondersteuning LKCA 

  Het LKCA verzorgt sinds 2013 de landelijke ondersteuning van cultuurcoaches. Onder meer door netwerkdagen, een nieuwsbrief en de online community Cultuurcoach op LinkedIn. Of word lid van onze groep op Facebook.


  contact

  Marian van Miert
  naamMarian van MiertfunctieSpecialist cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 45e-mailMarianvanMiert@lkca.nl
  Josefiene Poll
  naamJosefiene PollfunctieSpecialist beleidtelefoonnummer030 711 51 77e-mailJosefienePoll@lkca.nl