Richtlijn voor urenbesteding

Hoeveel uur heb je als cultuurcoördinator nodig voor je taken? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. We benoemen een aantal aspecten die meewegen en geven twee richtlijnen die als basis kan dienen voor het bepalen van het aantal uren. 

Aspecten die meewegen bij het bepalen van het aantal benodigde uren

 1. de visie van de school op cultuureducatie 
 2. de omvang van de school
 3. de hoeveelheid en complexiteit van de taken
 4. de aanwezigheid van een cultuurcommissie, waarbij taken naar collega’s gedelegeerd kunnen worden

Ad 3 |Taken volgens competentieprofiel cultuurcoördinator

Voordat je de hoeveelheid en de complexiteit van de taken kunt omschrijven, is het goed te kijken naar de taken die uit het competentieprofiel cultuurcoördinator

 • Coördineren
 • Plannen ontwikkelen en uitvoeren
 • Samenwerken binnen de school
 • Samenwerken met externen
 • Communiceren
 • Cultuuraanbod beoordelen
 • Professionaliseren

Download

Competentieprofiel Cultuurcoördinator  
Praktische taakverdeling cultuurcoördinator

Richtlijnen uren

Het vertaal je het aantal en de complexiteit van de taken in het aantal uur dat je als cultuurcoördinator nodig hebt? Dat hangt van verschillende dingen af. Daarom twee richtlijnen: 

 • Richtlijn voor icc'ers met een minimum aan taken
 • Richtlijn voor icc'ers met veel en complexe taken

Cultuurcoördinator met een minimum aan taken

Aantal leerlingen
taken
<100 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 >600
Coördineren

Plannen ontwikkelen x x x x x x x
Samenwerken team x x x x x x x
Samenwerken extern


Communiceren x x x x x x x
Aanbod beoordelen


Professionaliseren


Uren op jaarbasis 40 40 45 45 50 55 60

Cultuurcoördinator met veel en complexe taken

Aantal leerlingen
taken
<100 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 >600
Coördineren x x x x x x x
Plannen ontwikkelen x x x x x x
Samenwerken team x x x x x x x
Samenwerken extern x x x x x x x
Communiceren x x x x x x x
Aanbod beoordelen x x x x x x x
Professionaliseren x x x x x x x
Uren op jaarbasis 80 85-90 90-95 95-100 110 115 120