‘Cultuurbegeleiders vormen een goede ondersteuning van het beleid dat we willen’

Taco Keulen, voorzitter college van bestuur Scholenstichting Agora Zaanstreek
auteur
Daan Borrel
datum
3 december 2018

Scholenstichting Agora in de Zaanstreek heeft maar liefst drie Cultuurbegeleiders. Taco Keulen (62), voorzitter college van bestuur, is er maar wat blij mee en ziet wat ze bijdragen aan het beleid voor de hele scholenstichting. ‘Ze zijn een aanwinst op school voor de concrete activiteiten, en voor de stichting helpen ze met het vormgeven van het nieuwe meerjarenplan.’

Lees verder onder het filmpje

‘Cultuuronderwijs is heel belangrijk op onze scholen. In ons onderwijs proberen we zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de brede vorming van kinderen. Naast de bekende schoolse vakken als rekenen en taal besteden we aandacht aan de brede achtergrond, aan waar we vandaan komen. Dat heeft alles te maken met onze visie op onderwijs in de toekomst. Een beetje plastisch uitgedrukt: onze kinderen moeten in de toekomst concurreren met computers en robots; daar moeten ze zich van onderscheiden. Die weten meer dan wij, zijn sneller en maken minder fouten.’ 

Aandacht besteden aan de brede ontwikkeling van kinderen

‘Kennis komt tegenwoordig in een ander perspectief te staan: kennis gaat steeds minder om de weetjes, maar veel meer over de vraag: hoe kan ik het toepassen? Persoonlijke ontwikkeling is daarbij heel cruciaal. Daarom vinden we dat we in het onderwijs veel aandacht moeten besteden aan de bredere ontwikkeling van kinderen. Met cultuuronderwijs creëer je besef bij leerlingen waar ze vandaan komen, wat de verworvenheden uit de menselijke ontwikkeling en de samenleving zijn en hoe ze verbanden kunnen leggen naar de toekomst. Het is meer dan alleen activiteiten doen, het is ook begrip hebben.’

‘Hier in de Zaanstreek hebben we bijvoorbeeld veel molens. Een leraar kan dan met leerlingen gaan kijken naar een molen. Dat is leuk, maar het is óók heel leuk om te weten wat de functie was, wat hier gebeurde. Dat de Zaanstreek het Sillicon Valley van de zestiende en zeventiende eeuw was. Dat hier in een andere tijd veel innovatie plaatsvond en grondstoffen van over de hele wereld verwerkt werden tot producten die mensen nodig hadden om te kunnen leven. Met andere woorden dat we ergens vandaan komen, dat in deze streek veel ontwikkeld is waar we trots op kunnen zijn. En dat is maar één voorbeeldje.’

Zorgen voor kennis en kunde in de organisatie

‘Op onze scholen hebben drie leerkrachten de post-HBO opleiding Cultuurbegeleider gevolgd. De aanleiding was dat we de brede ontwikkeling wilden stimuleren en dat cultuuronderwijs ook een goede plek in het onderwijsprogramma zou krijgen. Wij als bestuur moeten zorgen dat de kennis en kunde aanwezig is in de organisatie. De cultuurbegeleiders dragen hun kennis en kunde verder uit, brengen verbanden aan en geven draagvlak, dragen cultuuronderwijs uit boven het niveau van ‘leuke activiteiten’. Cultuurbegeleiders vormen een goede ondersteuning van het beleid dat we willen.’

‘Het levert ons een goed cultureel programma op. Verder draagt het bij dat Bildung – de brede ontwikkeling van kinderen – in het hele onderwijsprogramma een goede plek krijgt. Daar hebben we deze drie Cultuurbegeleiders hard bij nodig. Voor een school is het een aanwinst voor de concrete activiteiten als er een Cultuurbegeleider aanwezig is. Voor ons als bestuur is het een aanwinst omdat ze het nieuwe meerjarenplan mee helpen vormgeven. Ze dragen op die manier bij aan het beleid voor de hele stichting.’

In onderwijs verdient cultuur een goede plek

‘We hebben het nu zo geregeld dat we een professionele leergemeenschap hebben. Een groep van leraren, directeuren en beleidsmedewerkers die zich bezig houden met cultuur en met cultuuronderwijs. Een deel van hen heeft de opleiding gevolgd, en een deel niet. We zouden natuurlijk in de toekomst graag een groter gedeelte op die manier toegerust zien. Ik vermoed dus ook dat meerdere leerkrachten van onze scholen de komende jaren de opleiding gaan volgen, zodat de plek van cultuuronderwijs alleen maar wordt versterkt. Ik vind het echt een verrijking van het onderwijs. In onderwijs verdient cultuur een goede plek. Het is noodzakelijk dat niet hapsnap te organiseren. Cultuuronderwijs is niet alleen activiteitgericht maar zorgt voor een breder perspectief.’

Lees verder

‘Cultuuronderwijs is niet zo maakbaar, maar wel haakbaar’,
interview met Cultuurbegeleider Yvonne Abbing

Opleiding tot Cultuurbegeleider