Opleiding tot Cultuurbegeleider

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de cursus interne cultuurcoördinator (icc). Je kunt deze opleiding met subsidie volgen als je de icc-cursus succesvol hebt afgerond of taken als cultuurcoördinator uitvoert. Scroll naar beneden voor een overzicht startdata en hogescholen die deze post-hbo aanbieden.

Animatie Cultuurbegeleider

Waarom zou je als directeur van een basisschool je cultuurcoördinator de post-hbo Cultuurbegeleider laten volgen? Bekijk de informatieve animatie of lees onze publicatie Veranderen gaat stap voor stap. Daarin vertellen Cultuurbegeleiders, schooldirecteuren, een directeur van een kunstencentrum en een lid van het college van een schoolbestuur over wat de opleiding in hun organisatie teweegbracht. 

Download de publicatie Veranderen gaat stap voor stap

Leerkracht met bijzondere taken

Een cultuurbegeleider is - net als een cultuurcoördinator - meestal een leerkracht met bijzondere taken. Cultuurbegeleider zijn is dus geen functie. 
Alles over de cultuurcoördinator

Subsidieregeling

Het ministerie van OCW opende oktober 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. Als je in september of oktober start met de opleiding, moet de aanvraag voor 1 november van dat schooljaar worden ingediend om aanspraak te kunnen maken op de subsidie. De subsidie is alleen beschikbaar voor leerkrachten die in het basisonderwijs werken en als zodanig geregistreerd staan op www.lerarenportfolio.nl.

De subsidie voor de post-hbo Cultuurbegeleider is beschikbaar tot en met 2020. Dat betekent dat je alleen nog voor opleidingen die in 2020 starten, in aanmerking kunt komen voor subsidie. De duur van de opleiding is 18 maanden (met een uitloop van 2 maanden) om het diploma te behalen. De uiterste datum voor het afronden van een opleiding met subsidie is afhankelijk van de startdatum, maar uiterlijk 31 augustus 2022. 
Meer over de subsidieregeling

Gevalideerde opleiding

De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 420 registerpunten. Na het doorlopen van de opleiding kunt je als cultuurexpert aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen. 

Cursuslocaties

De post-hbo Cultuurbegeleider wordt als nascholing aangeboden op verschillende hogescholen in het land. Het is een landelijk geregistreerde opleiding, maar de invulling kan iets verschillen per regio. Wel wordt op alle locaties naar dezelfde eindtermen toegewerkt. 

Waar? 

De opleiding start op de volgende locaties:

Staat jouw locatie nog niet in dit lijstje? Stuur dan een mailtje met link naar de opleiding en eventuele startdatum naar KirstenVogd@lkca.nl.

Cursusopbouw en studielast

Tijdens de opleiding verdiep je je kennis en visie op cultuuronderwijs en leer je vanuit cultuuronderwijs te werken aan onderwijsontwikkeling. Ook krijg je praktische handvatten om je collega’s in het team te begeleiden bij het geven van goed cultuuronderwijs.

De opleiding duurt anderhalf jaar en bestaat uit 17 bijeenkomsten van ca. 3 uur. Naast de 100 contacturen moet je rekening houden met 120 uur voor studie en voorbereiding. Plus: 60 uur voor voorbereiding toetsen en portfolio-opdrachten en 80 uur voor afsluitend praktijkonderzoek /meesterproef. De totale studielast bedraagt ca. 360 uur.

In het eerste jaar volg je vijf modules. In het laatste halfjaar doe je praktijkonderzoek, de zogenaamde Meesterproef, op jouw school. Tijdens de hele opleiding zijn de theoretische onderdelen via opdrachten gekoppeld aan je eigen schoolpraktijk.

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

 • Cultuureducatie: actualiteit, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden
 • Kwaliteit van extern aanbod

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden

 • Financiering van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in school, vanuit rol en profiel van de cultuurbegeleider
 • Teamcoaching

Module 3: Inhoudelijke kennis van cultuuronderwijs

 • Wat kunnen de verschillende kunstdisciplines en erfgoededucatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen? 
 • Samenhang tussen de kunstvakken onderling en het overige onderwijs
 • Actuele methodes, leerlijnen, samenwerkingspartners, inspiratie

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen

 • Ontwikkelen van leerlijnen
 • Ontwikkelingsfases van kinderen binnen cultuuronderwijs
 • Volgen en beoordelen van opbrengsten van cultuuronderwijs 

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

 • Draagvlak voor cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega’s

contact

eeke wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl