Wie doet wat bij PO?

medewerkers primair onderwijs

Wil je iets weten, heb je een aanvulling of een andere prangende vraag over een specifiek inhoudelijk thema? Stuur een mailtje of bel naar (030) 711 51 00.

Basis voor Cultuureducatie

RonaldKox@lkca.nl

Beeldend

EekeWervers@lkca.nl

Cultuurbegeleider

EekeWervers@lkca.nl

Cultuurcoach

MarianvanMiert@lkca.nl

Cultuurcoördinator

EstherKoetse@lkca.nl 
EekeWervers@lkca.nl

Cultuureducatie met Kwaliteit

RonaldKox@lkca.nl
VeraMeewis@lkca.nl

Curriculum.nu (voorheen Onderwijs2032)

RonaldKox@lkca.nl
EekeWervers@lkca.nl

Dag van de Cultuureducatie

EekeWervers@lkca.nl

Dans

GertBomhof@lkca.nl
MarianvanMiert@lkca.nl

Feiten en cijfers

LauraStoove@lkca.nl

Informatiebank

LauraStoove@lkca.nl

Lerarenopleidingen

EekeWervers@lkca.nl

Onderwijsvernieuwing

RonaldKox@lkca.nl
EekeWervers@lkca.nl

Onderzoek

VeraMeewis@lkca.nl
ZoeZernitz@lkca.nl

Muziek

GertBomhof@lkca.nl 
ChantaldeBonth@lkca.nl

Pabo's

EekeWervers@lkca.nl

Speciaal onderwijs

MarianvanMiert@lkca.nl 
ZoeZernitz@lkca.nl

Theater

MarianvanMiert@lkca.nl

Vakintegratie

EekeWervers@lkca.nl

Website

KirstenVogd@lkca.nl

contact

Gert Bomhof
naamGert BomhoffunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 55e-mailgertbomhof@lkca.nl
Chantal de Bont
naamChantal de Bonth-VromansfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 64e-mailchantaldebonth@lkca.nl
Esther Koetse
naamEsther KoetsefunctieTeamassistenttelefoonnummer030 711 51 03e-mailestherkoetse@lkca.nl
Ronald
naamRonald KoxfunctieLeidinggevende Cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailronaldkox@lkca.nl
Vera Meewis
naamVera MeewisfunctieSpecialist Onderzoektelefoonnummer030 711 51 68e-mailverameewis@lkca.nl
Marian van Miert
naamMarian van MiertfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 45e-mailmarianvanmiert@lkca.nl
Laura Stoove
naamLaura StoovefunctieInformatiespecialisttelefoonnummer030 711 51 19e-maillaurastoove@lkca.nl
Kirsten Vogd
naamKirsten VogdfunctieWebredacteurtelefoonnummer030 711 51 61e-mailkirstenvogd@lkca.nl
eeke wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl
Zoë Zernitz
naamZoë ZernitzfunctieSpecialist Onderzoektelefoonnummer030 711 51 87 e-mailzoezernitz@lkca.nl