Cultuureducatie en talentontwikkeling bij BIS-instellingen

BIS-instellingen zijn onderdeel van de zogenaamde Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Cultuureducatie is onderdeel van hun opdracht. BIS-instellingen krijgen subsidie om te zorgen voor een landelijk cultureel aanbod en vallen onder directe ministeriële verantwoordelijkheid. 

Educatieprogramma's en programma's talentontwikkeling 

Onderstaande links verwijzen naar de educatieprogramma's van de BIS-instellingen. Programma's voor talentontwikkeling worden daarachter tussen haakjes genoemd.

Verzoek aan BIS-instellingen: is de informatie niet volledig of onjuist? Meld het de redactie.

Dans

Theater

Jeugdtheater

Productiehuizen

Symfonieorkesten  

Opera

Musea

Beeldende Kunst | presentatie-instellingen

Beeldende Kunst  | postacademische instellingen

Film | Festivals

  • Cinekid
  • IDFA (International Documentary Filmfestival Amsterdam)
  • IFFR (International Film Festival Rotterdam)
  • NFF (Nederlands Film Festival)

Film | ondersteunende instelling

  • EYE (Film Instituut Nederland)

Letteren

Creatieve industrie

  • Het Nieuwe Instituut  (Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur, Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw,Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur)

Bovensectorale ondersteunende instellingen

Boekmanstichting
DEN (Digitaal Erfgoed Nederland)
DutchCulture
LKCA