Beoordelen en evalueren

Als we leerlingen willen begeleiden in hun (creatief) leerproces helpt het om van tijd tot tijd te beoordelen wat de leerling geleerd heeft, waar nog zwakke plekken zitten, of waar kennis en vaardigheden nog ontbreken. Ook is het zinvol om als school de randvoorwaarden te evalueren als het gaat om de ontwikkeling van cultuureducatie.