Sessies voor schoolleiders

Schoolleiders bieden wij een speciaal programma. In elke ronde heb je de keuze uit één of twee sessies specifiek bedoeld voor schoolleiders.

Ronde A (11.15-12.15 uur)

A1 Een cultuurbeleidsplan: papieren tijger of zinvol werkdocument?
Presentatie voor cultuurcoördinatoren en schoolleiders

Welke do’s en don’ts zijn er bij het schrijven van een cultuurbeleidsplan? Hoe stel je daadwerkelijk een werkbaar plan op, vanuit de missie en visie van de school? Hoe betrek je je team daarbij, welke inhoud, functie en waarde heeft een dergelijk plan? En hoe wordt het werken ermee een succes? Germain Creyghton, afdelingsleider op het Coornhert Lyceum in Haarlem en Mirjam Wierbos, cultuurcoördinator van het Hendrik Pierson College in Zetten vertellen over de aanpak op hun cultuurprofielschool en geven antwoord op deze vragen.

Ronde B (14.15-15.15 uur)

B1 Identiteitsontwikkeling van de school en de culturele ontwikkeling van de leerling
Presentatie voor schoolleiders

Waarom is cultuur belangrijk voor een school? En wat voor gevolgen hebben de waarden van een school in het klaslokaal en voor de leerlingen? Wat betekenen waarden voor verbeteringen die je wil doorvoeren? Michiel Hopman van Aaim opent deze sessie met een minicollege over organisatiestructuur en de rol van waarden hierin. Marcel Janssen, rector op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) vertelt hoe hij vanuit zijn eigen waarden werkt en wat die waarden hebben betekend op zijn cultuurprofielschool.

B2 Creativiteit als verbindende factor tussen vmbo en mbo
Presentatie voor schoolleiders

SintLucas is een school voor vmbo en mbo met opleidingen gericht op de creatieve industrie. Creativiteit en de creatieve industrie zijn begrippen die om kadering en context vragen. Binnen dat speelveld geeft SintLucas de ontwikkeling en toepassing van creativiteit een centrale plaats in de visie en het curriculum. Zo vormt het een bindmiddel tussen vmbo en mbo. Ben Oligschlager, directeur onderwijsontwikkeling en innovatie mbo-vmbo, neemt je in deze sessie mee in het waarom, wat en hoe van het centraal stellen van creativiteit en hoe SintLucas dit met succes vorm geeft.

Ronde C (15.30-16.30 uur)

C1 Dilemma’s voor schoolleiders
Workshop voor schoolleiders

Hoe gaan we als schoolleiders om met de dilemma’s van het kunst- en cultuuronderwijs op je school? Beschouwen we dat als ‘regulier’ onderwijs of gelden andere wetten? Hoe gaan we om met de vraag naar prachtige faciliteiten van kunstvakdocenten, als de natuurkundesectie om een groter lab staat te springen? Hoe verantwoorden we aandacht voor cultuur op school, als ouders vooral hoge cijfers willen zien? Hubert Roza en Albert Noord, rector op respectievelijk het Arte College in Almere en het Harens Lyceum in Haren (beide cultuurprofielschool), leggen elkaar dilemma’s voor en maken die van de deelnemers bespreekbaar. Hoe kunnen we, als schoolleider, maar ook als echte creatievelingen, omgaan met uiterste krachten binnen een school?

C2 10-14 onderwijs, whats in it for you?
Presentatie voor schoolleiders en docenten

10-14 onderwijs, een samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs, is hot. Nieuwe initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Hoe initieer je een dergelijke onderwijsvernieuwing en met welke curriculum- en beleidsmatige keuzes krijg je als schoolleider te maken? SLO werkt met 10-14 scholen samen aan een passend curriculum in een doorgaande leerlijn. Moniek Warmer en Maaike Rodenboog, beiden leerplanontwikkelaars van SLO, en een schoolleider verzorgen een interactieve lezing waarbij ze uitleg geven over de situatie 10-14 onderwijs in Nederland op dit moment en ingaan op een good practice in het algemeen en een doorlopende leerlijn in de kunstvakken in relatie tot curriculum.nu in het bijzonder.