Kieswijzer sessies

Wil je terug de schoolbanken in en luisteren naar een college? Ga je juist liever zelf aan de slag in een workshop, wil je graag een voorstelling bekijken? Of is er één bepaald thema waar je alles over wilt weten? Dit overzicht maakt je wegwijs in het voor jou meest geschikte aanbod.

Portfolio en profielwerkstuk


A5 Leerpodium: een kunstzinnig digitaal portfolio
Presentatie voor docenten, cultuurcoördinatoren, schoolleiders en educatiemedewerkers

A6 Criteria voor een Kunst Profielwerkstuk
Presentatie en workshop voor docenten, cultuurcoördinatoren en schoolleiders

CKV


A4 CKV havo/vwo: monitor
Presentatie voor cultuurcoördinatoren, docenten en schoolleiders

B6 CKV in het vmbo: hoe staat het ermee?
Presentatie voor docenten, cultuurcoördinatoren en schoolleiders

Aansluiting en overgang


A10 Zorgkunst: samenwerking tussen scholen, kunstenaars en zorginstellingen
Presentatie voor docenten, cultuurcoördinatoren en schoolleiders

B2 Creativiteit als verbindende factor tussen vmbo en mbo
Presentatie voor schoolleiders

C2 10-14 onderwijs, whats in it for you?
Presentatie voor schoolleiders en docenten

C3 Kwaliteitslabel voor het Kunst Beeldend programma
Presentatie voor cultuurcoördinatoren, docenten en schoolleiders

Kunst, wetenschap en techniek


A11 ArtsSciences als aanjager van curriculumvernieuwing
College voor docenten, cultuurcoördinatoren, schoolleiders en educatiemedewerkers

C7 Werken aan Artscience
Presentatie en workshop voor docenten en cultuurcoördinatoren

Vakoverstijgend werken


C8 Leergebied ARTS: interdisciplinair werk op het VO
Doelgroep: docenten en cultuurcoördinatoren

Identiteitsontwikkeling


A9 Emotienetwerken en erfgoedwijsheid: een gespreksmethode die (jonge) burgers weerbaar maakt in actuele gesprekken over erfgoed
Workshop voor docenten, cultuurcoördinatoren en educatiemedewerkers

B1 Identiteitsontwikkeling van de school en de culturele ontwikkeling van de leerling
Presentatie voor schoolleiders

C4 #Cultuurisjevisitekaartje
Voorstelling voor cultuurcoördinatoren

C11 Hoe inclusief is het cultureel bewustzijn van jongeren?
College voor docenten, cultuurcoördinatoren, schoolleiders en educatiemedewerkers

Artistiek creatief vermogen


B11 Art Based Learning
College voor docenten, cultuurcoördinatoren, schoolleiders en educatiemedewerkers

C9 Issue based art educatie
Workshop voor docenten, cultuurcoördinatoren en schoolleiders

Samenwerking scholen en culturele instellingen


B7 ‘I like school and school likes me’
Presentatie voor docenten, cultuurcoördinatoren, schoolleiders en educatiemedewerkers

B10 Museum Take Overs: hoe maak je een succesvolle expositie met jongeren?
Presentatie voor docenten, cultuurcoördinatoren, schoolleiders en educatiemedewerkers