Zingeving en cultuur

Steeds vaker komt het begrip zingeving terug, ook als het gaat over de waarde van cultuur. Maar wat betekent dat begrip eigenlijk? Welke levensopvatting gaat daarachter schuil? En wat kan cultuur concreet betekenen voor zin geven aan het leven?
Gerben Westerhof, hoogleraar bij Universiteit Twente, focust in zijn onderzoek op narratieve psychologie en technologie. Hij bestudeert hoe persoonlijke verhalen bijdragen aan de levensloopontwikkeling van identiteit, geestelijke gezondheid en welbevinden.

Positieve gezondheid

Een nieuwe benadering van gezondheid waarbij meerdere aspecten van het menselijk bestaan aandacht krijgen. Ook cultuur en kunstbeoefening spelen hier een rol in.

Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed Positieve gezondheid, neemt ons mee in de achtergrond, de voordelen en vooral het rendement van deze benadering.