&Award voor beeldbestormers

@award

Op 10 december is de &Award voor het eerst uitgereikt aan Kunsthal Rotterdam én Instituto Buena Bista voor hun project All you can Art. De &Award is een prijs voor een organisatie die met succes stappen heeft gezet om de culturele en creatieve sector inclusiever te maken. Aan de &Award is een geldprijs van 25.000 euro verbonden.

 

&Award: winnaar, genomineerden, jury

Jury voorzitter Noraly Beyer lichtte de keuze kort toe:  'Bij All you can Art krijgt iedereen de kans om mee te doen, samen kunst te maken, te leren en te ontdekken. Met activiteiten zoals een Summerschool, tentoonstellingen, externe ateliers, denktanks en door de wijken in te gaan heeft Kunsthal Rotterdam een enorme impact. Hiermee pakt de organisatie op briljante wijze zijn maatschappelijke rol op het gebied van diversiteit én inclusie'. 

Andere genomineerden waren het Van Gogh Museum en Orakter i.s.m. het Bijlmer Parktheater.

De jury van de award bestond uit Noraly Beyer (voorzitter), Raja Felgata, Arno Peperkoorn, Rocky Tuhuteru en Emilio de Haan.

Download

Juryrapport 

Meer informatie

De &Award wordt mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds.