Cultuur+Educatie 51

C+E51 cover
jaar
2019
uitgave
grafisch
auteur(s)
Katharina Anzengruber, Arida Bandringa, Melissa Bremmer, Joris Buis, Linda de Greef, Madelinde Hageman, Emiel Heijnen, Mairéad Hurley, Vincent Jonker, Ronald Keijzer, Michiel Koelink, Evelyn Kroesbergen, Julia Marshall, Hans Christian Merten, Marloes Nieuweboer, Ellen Oosterwijk, Eveline Schoevers, Monica Wijers
kosten
€ 15,95

Bestellen >

De verbinding tussen kunst, wetenschap en techniek staat centraal in dit nummer van Cultuur+Educatie. De artikelen geven samen een overzicht van onderzoek naar ArtsSciences in het primair en voortgezet onderwijs.

ArtsSciences

In een inleidend artikel verkennen gastredacteuren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen de crossovers tussen kunsten en wetenschappen. In hybride kunstpraktijken vervagen de grenzen tussen beide domeinen. De auteurs betogen dat deze ArtsSciences een goede inhoudelijke basis bieden voor meer interdisciplinair kunstonderwijs.  
Lees het artikel

Vakoverstijgend onderwijs

In een twee theoretische bijdragen worden mogelijkheden voor vakoverstijgend onderwijs nader verkend. De Amerikaanse onderzoeker Julia Marshall beschouwt art integration als belangrijke sleutel. Hierbij kijken leerlingen vanuit de lens van de kunst(en) naar concepten en procedures van andere disciplines. Ellen Oosterwijk verkent met een literatuuronderzoek hoe maakonderwijs en de kunstvakken elkaar kunnen versterken. Ze bepleit daarbij het perspectief van Critical Making: dit kan kritisch denken en reflectie binnen het kunstonderwijs bevorderen. 
Lees het artikel van Julia Marshall
Lees het artikel van Ellen Oosterwijk

Meetkunst

Een voorbeeld van vakoverstijgend onderwijs is Meetkunst, een lessenserie voor de bovenbouw van het primair onderwijs waarin meetkunde en beeldende vorming hand in hand gaan. Evelyn Kroesbergen, Eveline Schoevers, Vincent Jonker, Monica Wijers en Ronald Keijzer deden een effectstudie onder ruim 2700 leerlingen op zestig scholen om na te gaan in hoeverre deze lessen leidden tot meer meetkundige kennis en creativiteit en betere kunstbeschouwing.
Lees het artikel

Ontwerpend leren

Bij ontwerpend leren is het bedenken van ideeën een belangrijk onderdeel. Een knelpunt in de praktijk is dat leerlingen moeilijk los komen van het voorbeeldontwerp. In hun bijdrage beschrijven Madelinde Hageman en Marloes Nieuweboer hoe een toolkit leerlingen kan stimuleren tot meer gevarieerde en originelere ideeën. 
Lees het artikel

Experimentele muziek

De Oostenrijkse Katharina Anzengruber beschrijft haar onderzoek naar het interdisciplinaire muziekeducatieve project Klangkörper – Körperklang. Hierin werden jongeren uitgedaagd te experimenteren met geluid en klank met aan de kunst en wetenschap ontleende methodes.
Lees het artikel

Vier praktijkvoorbeelden

Het nummer besluit met vier korte beschrijvingen van ArtsSciences-praktijken. De lezer kan een kijkje nemen in de Science Gallery Dublin, op het jongerenfestival Ars Electronica in Linz, bij de Living Labs van de afdeling  Interdisciplinary Studies van de Universiteit van Amsterdam en bij het ArtechLAB van de Amsterdamse Breitner Academie.

Download Cultuur+Educatie 51

Bestellen >