diversiteit

Het LKCA maakt zich sterk voor een diverse en inclusieve sector. Waar iedereen toegang heeft tot cultuureducatie en amateurkunst ongeacht (etnische) achtergrond, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of beperking. Want wij geloven dat een sterke sector een inclusieve sector is: een sector die de diversiteit in de samenleving weerspiegelt, waar verschillen gewaardeerd worden en waar ruimte is voor verschillende perspectieven.

Organisatiecultuur

Ook werkt het LKCA hard aan een organisatiecultuur die divers en inclusief is. Waar mensen met verschillende achtergronden en voorkeuren zich thuis voelen en zich kunnen ontplooien. Want divers samengestelde teams zijn bewezen succesvoller. Wij zijn ervan overtuigd dat het benutten van verschillende talenten en perspectieven ons beter maakt en zorgt voor een plezierige plek voor iedereen die bij en met ons werkt.

Actieplan en Code Culturele Diversiteit

Natuurlijk maken wij deel uit van het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief van de Federatie Cultuur en onderschrijven wij de Code Culturele Diversiteit.