Max van der Kamp Scriptieprijs 2015

Winnaar Max van der Kamp Scriptieprijs 2015 foto Co de Kruif

Eva Huisman wint de Max van der Kamp Scriptieprijs 2015! In haar scriptie durft Eva zich uit te spreken over de drempels voor vernieuwing van de klassieke concertpraktijk. Ze reflecteert bovendien op de wisselwerking tussen theorie en praktijk, waarbij ze het een niet boven het ander plaatst.

Tijdens de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op 23 november reikte juryvoorzitter Hester Dibbits de prijs uit. De winnaar ontvangt 1.000 euro en mag haar onderzoek publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie.

Winnaar 2015: Het klassieke concert herzien

Wat zijn de opvattingen en ervaringen van concertzaalprogrammeurs over vernieuwing van de klassieke concertpraktijk? Eva Huisman (Master Kunstbeleid en -Management, Universiteit Utrecht) concludeert dat het grootste knelpunt het gebrek is aan monitoring, evaluatie en uitwisseling van vernieuwende concertformats. Hierdoor blijft hervorming veelal steken op experimenteel niveau.

Eva verbindt in haar scriptie diverse stromingen uit de literatuur, inclusief marketingtheorie, aan elkaar en confronteert literatuur met empirie. Ze is diep doorgedrongen in de wereld van concertzaalprogrammeurs, en laat hen reflecteren op hun werk. Door beweegredenen van programmeurs als onderzoeksobject te nemen laat Eva zien waar de problemen zitten. Haar onderzoek is van toegevoegde waarde voor het veld en levert bruikbare kennis op.
Samenvatting

Illustratie sciptieprijs Suzanne Janssen

Alle genomineerden

De jury koos drie genomineerden. De drie scripties vormen samen een mooi drieluik van onderzoek dat recht doet aan kunstvorm (theater, beeldende kunst en muziek) en publiek. De andere twee genomineerden waren Geertruida Huisman (master Arts and Heritage: Policy, Management and Education, Maastricht University)en Marion Lumens (master Kunst- en Cultuurwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam):

Geertruida Huisman: Involve me and I will understand. An Exploration and Analysis of Pre- and Post-Performance Discussions of Subsidised Dutch Theatre Companies.
Samenvatting

Marion Lumens: A new space for interaction? An empirical study on Bourriaud's relational aesthetics and interactive art.
Samenvatting

Genomineerden Max van der Kamp Scriptieprijs 2015 foto Co de Kruif

Alle inzendingen

Er zijn in totaal 22 scripties ingediend. Lees hier de samenvattingen van alle ingediende scripties.
Alle scripties

Jury en juryrapport

De jury bestond deze keer uit:

  • Hester Dibbits (voorzitter) – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Anna Elffers – zelfstandig onderzoeker, Maastricht University en Fontys
  • Quirijn van den Hoogen – Rijksuniversiteit Groningen
  • Jessy Siongers – Universiteit Gent
  • Janeke Wienk - ArtEZ

Download het juryrapport

Doelstelling prijs

Ieder jaar schrijven studenten uit uiteenlopende studierichtingen goede en interessante scripties over cultuureducatie en cultuurparticipatie. Met deze prijs wil het LKCA deze scripties onder de aandacht brengen van een groter publiek.

Max van der Kamp

De prijs is vernoemd naar Max van der Kamp (1947-2007), onder meer hoogleraar en directeur onderzoek voor pedagogiek en onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1980 promoveerde hij op een onderzoek naar doelen en leereffecten van de beeldende vakken en muziek onder de titel Wat neemt de leerling mee van kunstzinnige vorming?. Dit was een belangrijke stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

In zijn verdere carrière deed Max van der Kamp onder meer historisch onderzoek naar kunstonderwijs en centra voor de kunsten en naar de relatie tussen cultuureducatie en sociale cohesie. Zijn publicaties getuigen steeds van een kritische betrokkenheid bij de cultuureducatie.

Reglement Scriptieprijs

Lees het Reglement Max van der Kamp Scriptieprijs 2015.

Foto's: Co de Kruif
Illustratie: Suzanne Janssen