'De dag gaf een aardig beeld van de vragen die er spelen'

Thijs Nielen foto Geert de Jong

Thijs Nielen, orthopedagoog en promovendus aan de Universiteit Leiden, leverde een bijdrage aan het symposium Brein, kunst en educatie. Zijn presentatie ging over het stimuleren van lezen door feedback in digitale boeken. Uit zijn onderzoek blijkt dat multimedia voor sommige kinderen een stimulans kunnen zijn bij het lezen. Daarbij is het ontwerp van het programma cruciaal.

Hoe verliep het symposium?

'Prima! Het symposium was een interessante bijeenkomst die denk ik goed in beeld bracht wat concrete vragen zijn die, onder andere, met behulp van verschillende manieren van hersenonderzoek beantwoord kunnen worden.'

Heb je verder bijeenkomsten bijgewoond?

'Jazeker, de workshop 'Schrijven voor publiek'. Daar hield ik concrete punten aan over die me kunnen helpen om de vertaalslag te maken naar de verbreiding van onderzoeksresultaten onder leerkrachten en andere geïnteresseerden buiten de academische wereld.'

Wat vond je van de dag in zijn geheel?

'Er was onder de bezoekers sprake van een interessante diversiteit: docenten die zelf onderzoek doen, studenten, onderzoekers, mensen uit de praktijk. In zijn geheel denk ik dat de dag een aardig beeld gaf van de vragen die er spelen binnen de cultuureducatie en amateurkunst. En ook wat de meerwaarde van onderzoek is bij de beantwoording van deze vragen.'

Foto: Geert de Jong