'Boeiend, dat concept 'gevoelige geschiedenis''

Esther Captain, historica en als hoofd onderzoek verbonden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei, was referent bij het symposium 'De Tweede Wereldoorlog: ver of nabij?'.

Waarom heb je op de uitnodiging om referent te zijn bij dit symposium geaccepteerd?

'We willen als Nationaal Comité 4 en 5 mei onze onderzoeksresultaten bekend maken bij een groter publiek. Ons streven is meer naar de werkpraktijk toe te gaan. Bijvoorbeeld naar oorlogsmusea, herinneringscentra. Ook willen we weten wat er speelt, wat onderzoeksresultaten zijn. Normaal gesproken zit ik niet in de omgeving van de cultuureducatie.' 

Hoe ging het?

'Ik heb de bezoekers verteld over mijn werk, en hoopte dat ik de mensen in mijn werkelijkheid kon trekken. Uit de reactie van de sprekers maakte ik op dat mijn commentaar waardevol was. Laurie Slegtenhorst sprak over 'De Tweede Wereldoorlog als musical: tussen vermaak en educatie', en is in het eerste jaar van haar promotieonderzoek. Zij kon mijn suggesties gaan verwerken in het vervolg van haar werk.'

'Pieter de Bruijn ('De Tweede Wereldoorlog nabij: historische afstand en perspectiviteit in erfgoededucatie') was kersvers gepromoveerd en vond het een uitdaging om dóór te denken over zijn onderzoeksresultaten. Dit onderzoek laat ik bespreken in ons tijdschrift Onderzoek uitgelicht, waarvan ik hoofdredacteur ben, dus dat komt dan voor een breder publiek beschikbaar.' 

Je was ook bij de sessie 'Leren met en over erfgoed in het museum: opbrengsten en leerlijnen'. Wat neem je daarvan mee?

De bijdrage van Geerte Savenije over erfgoed van de Tweede Wereldoorlog en educatie was waardevol. Daar ben ik immers dagelijks mee bezig in mijn werk. Zij constateerde dat over educatie weinig empirie bestaat, maar dat er veel en hoge verwachtingen van zijn. Voor oorlogserfgoed gebruikte ze het boeiende concept 'gevoelige geschiedenis' (sensitive history).

'Ik kreeg ook haar proefschrift mee, dat was voor mij echt een cadeautje. Hetzelfde geldt voor de publicatie van Pieter de Bruijn. En voor het nieuwe boek van Maria Grever en Carla van Boxtel, dat klaar lag voor iedere bezoeker.'

En de rest van de dag?

'Ik was bij de keynote. Enthousiasmerend en inspirerend! Marc Vermeulen heeft de twijfel een plek gegeven, dat vond ik heel mooi.'

Foto: Geert de Jong