'Onderzoek komt nog te weinig ter sprake bij het kunstzinnige bedrijf'

Ben Kamphuis foto Geert de Jong

Bezoeker Ben Kamphuis, trainer, consultant en student master of education (ArtEZ), blikt terug op de Onderzoeksconferentie 2014.

Waarom ben je gekomen?

'Deze dag was verplicht vanuit mijn studie. Je kunt slechtere studiedagen hebben, toch? Onderzoek komt nog te weinig ter sprake bij het kunstzinnige bedrijf. Kunst staat of valt met open staan voor de omgeving. Met nieuwsgierig zijn, met de onderzoekende geest. Je kreeg tijdens de dag iets aangeboden op expertniveau. Soms een zure appel die toch wel goed voor je is.  En soms beet je in een appel die ook nog eens lekker is.'

Bijvoorbeeld?

'Zo’n zure appel was bijvoorbeeld de discussiesessie over Professional learning communities in actie, onder voorzitterschap van Lode Vermeersch. Het onderwerp was goed, de verdieping pittig. Dat kon je aan de vragen merken: die waren zeer specialistisch. Het symposium Leren met en over erfgoed vond ik zeer interessant. Wat is erfgoed, wat selecteer je, en waarom? Potverdorie dat ik had ik toch zelf kunnen bedenken, denk ik dan. Dan ben ik helemaal bij de les. We leven in een pretparkcultuur. Je hebt onderzoek nodig naar wat we collectief beleven.'

Je bent ook naar het symposium Brein, kunst en educatie geweest. Wat vond je daarvan?

'Zelf  geef ik veel workshops over het puberbrein en onderwijs. Ik ging ernaar toe omdat ik wilde weten welke hersengebieden actief  zijn als een mens kunst beleeft. Bijvoorbeeld bij het zien van een schilderij. En hoe je dat gebied vervolgens bewust kunt triggeren.'

'Het was inderdaad interessant. Drie sprekers namen ons op een eigen wijze mee, als onderzoekers in de krochten van het brein. Op zoek naar aanwijzingen waar we iets mee kunnen, vonden we: improviserend musiceren maakt musici beter, en feedback tijdens het lezen stimuleert snel afgeleide leerlingen. Je moet wel veel doen om zoiets te vinden, hersenonderzoek is best ingewikkeld; het brein is geen machine.'

Foto: Geert de Jong