Terugblik op de Onderzoeksconferentie 2014

Deelnemers en sprekers blikken terug op de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2014.

Ester Captain foto Geert de Jong

'Boeiend, dat concept 'gevoelige geschiedenis'' 

Esther Captain, historica en als hoofd onderzoek verbonden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei, was referent bij het symposium 'De Tweede Wereldoorlog: ver of nabij?'. 'De keynote was enthousiasmerend en inspirerend!'
Lees het interview

Ben Kamphuis foto Geert de Jong

'Onderzoek komt nog te weinig ter sprake bij het kunstzinnige bedrijf' 

Bezoeker Ben Kamphuis, trainer, consultant en student master of education (ArtEZ): 'Je kreeg tijdens de dag iets aangeboden op expertniveau.'
Lees het interview

Thijs Nielen foto Geert de Jong

'De dag gaf een aardig beeld van de vragen die er
spelen'

Thijs Nielen, orthopedagoog en promovendus aan de Universiteit Leiden, leverde een bijdrage aan het symposium Brein, kunst en educatie. 
Lees het interview

Jeroen Vanesser foto Geert de Jong

'We hebben kunsteducatoren-muzikanten nodig in het onderwijs' 

Jeroen Vanesser, onderzoeker bij de Katholieke Hogeschool Limburg, University College Leuven Limburg, gaf een presentatie. 'Ik hoopte op vuurwerk tijdens het symposium.'
Lees het interview