Presentaties discussiesessies

Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2014

Discussiesessies

Creativiteitsontwikkeling: meten is weten?
Digitale innovatie in musea
Moeten, willen en kunnen we de waarde van cultuur meten?
The New School Collective
Professional learning communities in actie
De uitdagingen van danseducatie

Discussiesessie Creativiteitsontwikkeling: meten is weten?

In het onderwijs en de maatschappij stijgt het belang van creativiteit: het is onderdeel van de '21st century skills' en de 'creative industry' is één van de negen topsectoren waarop Nederland wil excelleren. In het onderwijs (van PO tot WO) is creativiteit ook een begrip dat in verband gebracht wordt met excellentie.

'Het stimuleren van creativiteitsontwikkeling' is daarom een doel van veel scholen, maar vaak wordt dit niet gespecificeerd. In deze discussiesessie staat het meten van creativiteit centraal. Hoe meet je creativiteit om excellentie te kunnen vaststellen? Welke instrumenten gebruik je daarvoor? Is dit dezelfde 'creativiteit' waar binnen de kunstvakken aan gewerkt wordt, en hoe wordt het daar gemeten?

Claudy OomenMare van Hooijdonk

Claudy Oomen en Mare van Hooijdonk (Universiteit Utrecht) leiden de discussie in met twee pitches. Karin Hoogeveen (Sardes) is moderator.

Karin Hoogeveen

Lees meer

Biografieën presentatorenDiscussiesessie Digitale innovatie in musea: van hype naar een waardevolle culturele beleving

Hoe kunnen musea digitale middelen inzetten om de publieksbeleving te verbeteren? Nieuwe media zijn onderdeel van ons dagelijks leven geworden, ook tijdens een bezoek aan het museum. Maar het aanbod van digitale middelen én hun toepassing veranderen zo snel, dat musea moeilijk grip krijgen op de toegevoegde waarde van deze middelen. Discussieer mee over dit onderwerp met een panel van experts uit zowel het museale als het onderzoeksveld.

Merel van der VaartBernadette SchrandtHarry van Vliet

Moderatoren zijn Merel van der Vaart (Universiteit van Amsterdam) en Bernadette Schrandt (Hogeschool van Amsterdam). Het panel van experts bestaat uit Harry van Vliet (Hogeschool van Amsterdam), Wyke Sybesma (Huis van Gijn/Dordrechts Museum), Jan Sas (Reinwardt Academie) en Rianne Schoonderbeek (Museum Boijmans van Beuningen).

Wyke SybesmaJan SasRianne Schoonderbeek

Lees meer 

Biografieën presentatoren

Discussiesessie Moeten, willen en kunnen we de waarde van cultuur meten?

Minister Bussemaker (beleidsbrief juli 2014):
'Ik krijg regelmatig het verzoek om mogelijkheden te creëren voor meer en diepgaander onderzoek naar de effecten van de samenwerking tussen de cultuursector en andere domeinen, om zo een directer verband te kunnen leggen tussen de inzet en de effecten van instrumenten en middelen.'

De vraag is of onderzoekers de waarde van cultuur moeten, willen en kunnen meten. 'Moeten' heeft te maken met de druk om te legitimeren dat beleid effect heeft; 'willen'  staat voor de aarzeling om beleving en ervaring van amateurkunstkunstbeoefenaars te vatten in 'meetpunten op een grafiek' en 'kunnen' is daar rechtstreeks van afgeleid: voldoen meetinstrumenten en methodieken om diverse waarden van cultuur in kaart te brengen?

Amalia DeekmanQuirijn van den Hoogen

Amalia Deekman (LKCA) leidde de discussie, die op gang werd gebracht met bijdragen van Quirijn van den Hoogen (Rijksuniversiteit Groningen), Jan Brouwer (ABF Cultuur) en Ingmar Doeven (Bureau Veldkamp).

Jan BrouwerIngmar Doeven

Lees meer

Biografieën presentatoren
Presentatie Quirijn van den Hoogen
Presentatie Jan Brouwer
Presentatie Ingmar Doeven


Discussiesessie The New School Collective

Wat is een school? Een gebouw, een groep kinderen, de docenten of de lessen? Wat is voor leerlingen belangrijker: het pedagogisch concept, het (verborgen) curriculum of het vormende aspect van school? Is school een gestructureerde voorbereiding op het werkzame leven of een de vrijplaats voor het leren? Wat als we een nieuwe school zouden stichten, hoe zou die eruit zien? Kan kunst ons helpen? Kunnen we het fenomeen ‘school’ omkeren? Wat zou jij willen dat een school is?

The New School Collective is een groeiend web van docenten en kunstprofessionals die het fenomeen 'school' artistiek willen herdefiniëren. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen avantgardistische en kritische ideeën uit de kunst- en designwereld en de praktische en realistische vragen uit de onderwijs- en beleidswereld.

Momenteel bereidt TNSC een praktijkonderzoek voor op drie vmbo-scholen. Doel is om daar, temidden van leerlingen en leraren, het begrip 'school' onder de loep te nemen, en de eerste mogelijkheden voor een herdefiniëring te verkennen. In deze sessie werken deelnemers mee aan de voorbereidingen van dit onderzoek.

Judith Vorwerk foto Aad HoogendoornYoeri MeessenSaskia van der Linden

Neem deel aan deze zoektocht onder leiding van o.a. Judith Vorwerk (TENT en CBK Rotterdam), Anne Marie Backes (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam), Yoeri Meessen (Witte de With Center for Contemporary Art), Saskia van der Linden (Kunstzone), Pauline van Gemert, Mirjam van Tilburg (DBKV, Willem de Kooning Academie) en Ingrid Commandeur (Piet Zwart Institute/Hogeschool Rotterdam).

Pauline van GemertMirjam van TilburgIngrid Commendeur

Lees meer

Biografieën presentatoren
Verslag discussiesessie door The New School Collective
Website The New School Collective
Facebookpagina The New School Collective

Discussiesessie Professional learning communities in actie: van theorie over cultuureducatie naar didactisch model

In deze sessie discussieert u over de vragen: Is de theorie van 'Cultuur in de Spiegel' (CiS) bruikbaar voor het ontwikkelen van een praktische didactisch model voor lerarenopleidingen? Zijn professional learning communities (PLC's) een werkbare methode om onderzoek te doen en professionele ontwikkeling te stimuleren? De discussie wordt gevoed door de eerste resultaten van het onderzoeksproject 'Samen cultureel content', door de Associatie KULeuven - School of Education en het consortium VUB-HIVA-KULeuven. 

Lysbeth JansWim Lauwers

Met bijdragen van Lysbeth Jans (Odisee), Wim Lauwers (Groep T), Tobias Frenssen (KH Limburg) en Inne Vandyck (Maastricht University). Lode Vermeersch (VUB/HIVA-KU Leuven) leidt de discussie.

Lode Vermeersch

Lees meer

Biografieën presentatoren
Presentatie Professional learning communities in actieDiscussiesessie De uitdagingen van danseducatie

In deze sessie discussieerden de deelnemers over drie vraagstukken:

  1. Dans als vrijetijdsbesteding is erg populair, waar dans als artistieke vorm nog als elitair wordt ervaren. Moet de hedendaagse danssector zich minder elitair voordoen en zich meer aanpassen aan de resultaatgerichte maatschappij en media?
  2. Een van de doorslaggevende factoren voor kwaliteit is het enthousiasme en de expertise van dansdocenten. Waar ligt het evenwicht tussen artistieke en pedagogische competenties in het competentieprofiel?
  3. In danseducatie moet een goede balans gevonden worden tussen imitatie en creativiteit. Hoe ziet de ideale balans tussen kennis/techniek en creativiteit/zelfexpressie er uit?

Tijl BossuytDafne Maes

Deze discussiesessie stond onder leiding van Dafne Maes (Koninklijk Conservatorium Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen). 


Tom de MetteEline Leonard

Moderatoren zijn Tijl Bossuyt (De Veerman) en Tom De Mette (Vrije Universiteit Brussel) en Eline Leonard (VormingsCentrum Destelheide).

Lees meer 

Biografieën presentatoren
Presentatie Dafne Maes
Samenvatting onderzoek Dafne Maes op Youtube
Dansen dansen! Onbekend is onbemind. Een onderzoek naar danseducatie (Dafne Maes, in: Courant, 2013)
Bewogen lessen. Een onderzoek naar danseducatie (Dafne Maes, in: Cultuur+Educatie 38, 2013). 
Workshops Dansen dansen
www.dansendansen.be

contact

Claudia Marinelli
naamClaudia MarinellifunctieSpecialist Cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 35e-mailclaudiamarinelli@lkca.nl