Masterstudenten presenteerden hun afstudeerscripties in de vorm van een poster.

Marieke Dobbelaer (Master Kunsteducatie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg)
Is de geprezen werkwijze van Art Basics for Children grensverleggend en bruikbaar voor de lerarenopleiding van het basisonderwijs?

Marieke Ensing (Master Museumstudies, Universiteit van Amsterdam)
Publieksparticipatie in musea voor moderne kunst in de 21e eeuw

Eva den Heijer (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Gamification: de toegang tot het museum Master Education in Arts

Elizabeth Kooy (Master Klassieke zang, Prins Claus Conservatorium,  Groningen)
'… en ieder zingt zijn eigen lied…',  personhood van dementerenden behouden door koorzang

Marieke Meijerink (Master Kunstbeleid en –management, Universiteit Utrecht)
Vraaggestuurde cultuureducatie, de kansen en problemen voor kunstinstellingen

Silke Nijkrake (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
DIY in het museum Master Education in Arts

Veerle Quirijnen (Master Culturele Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel)
Extra Muros. Het gebruik van sociaal-artistieke methodieken in musea voor  participatie van kansengroepen

Sofie Van Regenmortel (Master Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel)
Een bomvolle parochiezaal? De publiekssamenstelling van het amateurtheater

Nathalie Roos (Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
Tussen kunst en antropologie: kunsteducatie in een globaliserende wereld

Marijke Smedema (Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
Beoordeling van muziek in het speciaal (basis)onderwijs

Stéfanie van Tuinen-Weghorst (Master Kunsteducatie, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Zwolle)
Meesterlijk ontwerpen: leerplankundige ontwerptaken in de bachelor kunstvakdocentenopleidingen 

Hannie van Veldhoven (Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
This girl plays guitar! Over vrouwen, geïmproviseerde muziek en HBO-muziekonderwijs

Daisy Vergeer (Master Kunsteducatie,  ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Zwolle)
De katalyserende werking van feedforward tijdens een beeldend proces