Onderzoekers presenteerden en bediscussieerden hun lopend of recent afgesloten onderzoek aan de hand van papers.

SESSIE A In debat: legitimatie en doelen kunsteducatie

Evert Bisschop Boele
Het vak muziek in het creatieve tijdperk (verschijnt in Cultuur+Educatie 38)

Marike Hoekstra & Saskia van Heugten
Altermoderne kunsteducatie: theorie en praktijk

Edwin van Meerkerk
Levenskunst. Theoretische debatten in de Duitse beeldende kunstdidactiek

SESSIE B Competenties van leerkrachten in een sterk veranderende beroepspraktijk

Peter Hermans
21ste eeuwse vaardigheden voor kunstvakdocenten

Sarah D'hondt
Omgaan met diversiteit in de grootstedelijke onderwijscontext

Tobias Frenssen
Van vakdocent naar kunsteducator (verschenen in Cultuur+Educatie 37)

SESSIE C Cultuur in de Spiegel

Barend van Heusden 
Cultuur in de spiegel

Emiel Copini

Theorie in de praktijk: een kader voor zelfinzicht
Presentatie Emiel Copini

Anne Sasbrink
Evalueren van cultuuronderwijs op school
Presentatie Anne Sasbrink

Fianne Konings & Barend van Heusden
Richtlijnen voor cultuuronderwijs

Eelco van Es
Tussen waarheid en waarde, de leergang cultuuronderwijs en de kunst van het compromis

Lode Vermeersch
Van cultuurtheorie naar cultuureducatieve praktijk: over een glazen brug lopen?
Meer informatie over CiS in Vlaanderen

SESSIE D Cultuurparticipatie beïnvloed(t)?

Dieter Vandebroeck
Cultuur in koepels. Gender, sociale status en culturele homogamie in Vlaanderen

Jessy Siongers
(S)maken leraars het culturele canon? Culturele interesses en percepties van Vlaamse leraren

Dries Vanherwegen
De relatie tussen cultuureducatie en studieresultaten in relatie tot het socio-economische profiel van scholen               

SESSIE E Verbinding door cultuurparticipatie

Anna Elffers 
Hoe meet je de impact van wijk-projecten? De case van Musea in de wijken Rotterdam

Hanka Otte
Kunstparticipatie en sociale cohesie
Presentatie Hanka Otte

Nelly van der Geest
Meerwaarde van creatief partnerschappen voor onderwijsgevenden

Sessie F Leerlingen volgen en beoordelen

Diederik Schönau
Theoretische achtergronden van  ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling

Leontine Broekhuizen
Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling in het beeldend onderwijs

Marie-Louise Damen & Talita Groenendijk
Beoordelingsinstrumenten in de kunstvakken

SESSIE G Doelgroepsegmentatie in cultuur en erfgoed

Marianne van Bommel
De culturele smaak van Brabanders

Alexander Vander Stichele
Erfgoedinteresse en –participatieprofielen in Vlaanderen
Tabellen bij paper Vander Stichele

SESSIE H Cultuureducatie en inlevingsvermogen

Ronald Hünneman
Het gevaar van cultuureducatie

Carolien Hermans
Danseducatie voor jongens met autisme: kinesthetisch invoelen, intenties delen en imiterend leren

SESSIE I Muziek op de basisschool

Christiane Nieuwmeijer
1+1=3. Effecten van de musicus in de klas op het vrije muzikale spel van kleuters

Jos Herfs & Ellen van Hoek
DE MUZIEK TALENT EXPRESS. Een lange leerlijn voor muziekonderwijs in de basisschool door Aslan Muziekcentrum 2010-2013

SESSIE J Ontwikkeling van beoordelingsinstrumenten voor de kunstvakken

Folkert Haanstra, Ellen van Hoek, Corina Lok, Oskar Maarleveld & Lot Siebe
De ontwikkeling van bruikbare beoordelingsinstrumenten voor de kunstvakken

Sessie K Opleidingen en projecten: jong talent centraal

Margreet Windhorst & Peter van der Zant
Talenten in beeld