Onderzoeksconferentie 2013

Het LKCA organiseerde de onderzoeksconferentie in 2013 samen met de masteropleiding kunsteducatie van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en het lectoraat Kunstpraktijk in de samenleving.

Keynote: Gert Biesta

Keynote spreker was prof. dr. Gert Biesta, hoogleraar Educatieve Theorie en Beleid aan de Universiteit van Luxemburg. Biesta reflecteerde op onderwijs als vormingsproces (formation) en de samenhang tussen onderwijs, democratie en kunst.

Meer over Gert Biesta

Symposia

Tijdens drie symposia werd het thema 'het leren van docenten' uitgediept. In elk symposium presenteerden en bediscussieerden onderzoekers samenhangende papers. De onderwerpen waren: excellent leraarschap, professionele leergemeenschappen en leren door het doen van onderzoek.
Meer informatie

Sessies

's Middags presenteerden en bediscussieerden onderzoekers in elf sessies hun lopend of recent afgesloten onderzoek. De onderzoeksonderwerpen waren divers, zoals beoordelingsinstrumenten voor de kunstvakken en de professionele ontwikkeling van de kunstvakdocent. 
Gepresenteerde papers

Posterpresentaties

Masterstudenten presenteerden hun afstudeerscripties in de vorm van een poster.
Gepresenteerde posters

Max van der Kamp Scriptieprijs 2013

Het LKCA reikte op de conferentie de Max van der Kamp Scriptieprijs uit voor de beste scriptie over cultuureducatie of cultuurparticipatie. 
Meer informatie