Europees netwerk voor cultuureducatie (ENO)

Oprichting ENO

Het LKCA neemt deel aan het European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO), gelieerd aan UNESCO. Het netwerk bestaat uit observatoria in twaalf Europese landen, die ontwikkelingen over cultuureducatie in kaart brengen en vergelijkend onderzoek stimuleren en toegankelijk maken.

LKCA als Nederlands Observatorium voor Cultuureducatie

ENO bestaat uit observatoria in twaalf landen. Zo'n observatorium is geen aparte, nieuwe organisatie, maar een herkenbare activiteit van een of meer bestaande kennisinstellingen in een land, in overleg met de Nationale UNESCO Commissie. Het LKCA vormt het observatorium in Nederland, met ondersteuning van een advieskring van Nederlandse experts. Teunis IJdens is algemeen projectleider van het Nederlandse observatorium.

Werkprogramma Nederlands Observatorium

Het werkprogramma van het Nederlandse observatorium kent twee centrale thema’s: kwaliteit van cultuureducatie, en culturele diversiteit/transculturaliteit. Eén van de concrete activiteiten binnen het werkprogramma is een onderzoek naar de raakvlakken tussen UNESCO-scholen en Cultuurprofielscholen met betrekking tot visie en praktijk. Een andere activiteit betreft de jaarlijkse organisatie van een openbaar evenement in de laatste week van mei in het kader van de UNESCO International Arts Education Week.

UNESCO International Arts Education Week

In 2016 stond de UNESCO International Arts Education Week in het teken van kunst en cultuur met en voor vluchtelingen en asielzoekers. Samen met UNESCO, Stichting de Vrolijkheid en andere partners zette het LKCA waardevolle lokale vrijwilligersinitiatieven in het licht. Daarnaast organiseerde het LKCA in deze week een aantal lezingen en debatten over culturele diversiteit en over ieders recht om zich in vrijheid kunstzinnig en creatief te ontwikkelen.

Oprichting ENO

Op 16 november 2015 is ENO in Berlijn opgericht als vereniging. Bij deze gelegenheid ondertekenden de leden, waaronder het LKCA, een Declaration of Agreement met de statuten. Daarnaast is het LKCA met Arno Neele (secretaris) vertegenwoordigd in het eerste bestuur van ENO. De overige twee bestuursleden zijn Ernst Wagner (voorzitter) en Gemma Carbó Ribugent (vice-voorzitter).

Meer informatie

Website ENO
Teunis IJdens (observatorium Nederland), teunisijdens@lkca.nl