Internationaal onderzoek

In het Europese netwerk ENO werken we samen met twaalf Europese landen aan de verzameling en vertaling van onderzoek. Daarnaast is het LKCA hoofduitvoerder van de Monitor National Arts Education Systems (MONAES) vanuit de Seoul Agenda voor kunsteducatie.