Zes Age Friendly Cultural Cities laten resultaten zien

2 mei 2019

De komende maanden laat de derde lichting Age Friendly Cultural Cities - Amersfoort, Alkmaar, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Haarlem en Middelburg - zien wat ze bereikt hebben op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie.

In 2016 startte het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) de subsidieregeling Age Friendly Cultural Cities. Hiermee moedigt het FCP steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en verduurzamen. Inmiddels zijn er 24 Age Friendly Cultural Cities, verspreid over het hele land.

Zes lokale manifestaties

Komende maanden laat de derde lichting Age Friendly Cultural Cities (Amersfoort, Alkmaar, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Haarlem en Middelburg) zien wat ze bereikt hebben op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie en hoe toekomstbestendig ze zijn. In de agenda van FCP zie je waar en wanneer de lokale manifestaties plaatsvinden.