Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsonderwijs

5 juli 2018

Het nieuwe kabinet vindt het van groot belang dat scholen leerlingen goed burgerschapsonderwijs bieden. De huidige onderwijswet is echter te onduidelijk, waardoor het voor veel scholen niet helder is wat ze met dit onderwijs moeten doen. Minister Slob gaat de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Kunsten ’92 en NOC*NSF hebben een gezamenlijk advies ingediend.

‘De culturele en sportsector zijn als geen ander in staat om onze sportieve en culturele identiteit, onze nationale geschiedenis of democratisch besef te verbeelden en van perspectief te voorzien met de wereld waarin we leven,’ aldus Kunsten ’92 en NOC*NSF

Lees de reactie van Kunsten ’92 en NOC*NSF
Meer informatie op de website van het ministerie van OCW