Werkdruk + lerarentekort? Denk eens aan een kunstvakdocent!

29 mei 2018

Verlicht de werkdruk op je school met de inzet van kunstvakdocenten. Dat kan met de extra middelen van het kabinet om de werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken.

Werkdruk is een groot probleem in het primair onderwijs. Om te zorgen dat de sector aantrekkelijk blijft om in te werken is er (op 9 februari al) een werkdrukakkoord gesloten.

Uit een recente peiling van de AVS blijkt dat vrijwel alle schoolleiders samen met hun team overlegd hebben over de inzet van de werkdrukgelden. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra (vak)leerkrachten in de scholen, alsook extra uren leerlingenzorg, conciërges en administratief medewerkers.

Kansen voor kunstvakdocenten

Vanwege het lerarentekort bieden de werkdrukmiddelen kansen voor de inzet van kunstvakdocenten. De school van Liesbeth Kleuver bereikt bijvoorbeeld al jaren werkdrukverlichting door de inzet van vakdocenten voor de arbeidsintensieve vakken beeldend, muziek, dans, drama. Lees haar column onderaan dit bericht. 

Ben je bezig met de ontwikkeling van je cultuuronderwijs? Gebruik de extra middelen dan om een of meer kunstvakdocenten aan je team toe te voegen. En sluit aan bij een Cultuureducatie met Kwaliteit-project bij jou in de stad of provincie.

Belangrijkste punten uit het werkdrukakkoord

  • Vanaf schooljaar 2018/2019 komt er 237 miljoen euro per schooljaar beschikbaar om werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken. Dit bedrag loopt op tot structureel 430 miljoen euro vanaf 2022.
  • Dit extra geld wordt toegevoegd aan de lumpsum. Voor het schooljaar 2018/2019 is het bedrag per leerling vastgesteld op €155,55. Deze extra middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.
  • Per school wordt er op basis van gesprekken tussen schoolleider en team een bestedingsplan voor de extra middelen opgesteld. Scholen bepalen dus zelf waarvoor het geld het beste voor gebruikt kan worden.

Lees meer

Column Liesbeth Kleuver
Vind een Cultuureducatie met Kwaliteit-project in jouw buurt
Peiling AVS: Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord
Werkdrukakkoord primair onderwijs (9 februari 2018)
Factsheet werkdruk