Nieuwe subsidieronde versterking cultuureducatie vmbo, vso en praktijkonderwijs

27 januari 2019

Het is weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs. Met deze regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie scholen en culturele instellingen samen te werken aan de versterking en verankering van cultuureducatie in het curriculum.

Lees verder onder het filmpje

Je kunt subsidie aanvragen voor het (door)ontwikkelen, uitvoeren en verankeren van projecten die de culturele ontwikkeling van leerlingen bevorderen. De projecten moeten een co-creatie zijn van een school en een culturele instelling. Een andere voorwaarde is een looptijd van minimaal twee en maximaal drie schooljaren, waarbij er in minstens twee schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.

Bedragen

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project. De subsidieregeling is een matchingsregeling. Dit houdt in dat scholen minimaal hetzelfde bedrag moeten bijdragen aan de kosten van het project als het gevraagde subsidiebedrag. Dit kan uit eigen middelen, of door bijdragen van andere financiers.

Aanvraagrondes

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De regeling kent drie rondes: de eerste startte afgelopen jaar, voor dit jaar is aanvragen mogelijk tot en met 1 november en de laatste ronde loopt van 6 januari tot en met 30 oktober 2020.

Voorgaande vmbo-regelingen

Scholen die deelnamen aan projecten die gesubsidieerd zijn via voorgaande vmbo-regelingen van het Fonds, kunnen aanvragen indienen voor vervolgplannen, waarbij de uitkomsten van het eerder uitgevoerde plan het beginpunt zijn.

Lees verder

Aanvraag indienen
Projecten van voorgaande vmbo-regelingen