Veldverkenning cultuurparticipatie chronisch zieke kinderen en jongeren

Omslag publicatie Word wie je bent!
13 juni 2019

Het culturele aanbod in academische kinderziekenhuizen van met name particuliere aanbieders, is voor jonge kinderen ruim voldoende en van goede kwaliteit. Voor jongeren is er minder aanbod.
Dat is een van de bevindingen uit de veldverkenning naar cultuurparticipatie door kinderen en jongeren met een chronische ziekte.

Wat is de stand van zaken van cultuurparticipatie door kinderen en jongeren met een chronische ziekte? Met die vraag gingen het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie dit voorjaar op verkenning in zeven Nederlandse academische kinderziekenhuizen. Zij vroegen Dirk Monsma om deze veldverkenning uit te voeren. Hij sprak met hoofden kindergeneeskunde, met vertegenwoordigers van sociaalpedagogische afdelingen en educatieve voorzieningen. 

Waarom dit onderzoek?

Veel chronisch zieke kinderen en jongeren komen in het dagelijks leven obstakels tegen en ontwikkelen zich trager dan leeftijdgenoten. De zorg moet zich daarom niet alleen richten op de behandeling van de ziekte, maar ook op de ontwikkeling van het kind en de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. 
Cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden kinderen en jongeren de mogelijkheid om te ontdekken wie ze zijn en hun talenten te ontwikkelen. 
 

Volgende stappen

De bevindingen uit deze verkenning vormen een aanzet om het thema breder te agenderen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA gaan nu samen met het veld bekijken wat de volgende stap moet zijn. Tijdens een expertmeeting op 17 juni bespreken zij de bevindingen en aanbevelingen met deelnemers uit de sectoren cultuur, gezondheidszorg en beleid. 

In september zal het complete verslag van de veldverkenning te lezen zijn op de sites van het Fonds voor Cultuurparticipatie  en het LKCA.


Lees de samenvatting ‘Word wie je bent! Ontwikkel je kunstzinnig talent’.

Meer weten? 

Wies Rosenboom, wiesrosenboom@lkca.nl 
Jeroen van Dijk, j.vandijk@cultuurparticipatie.nl