Terugkoppeling derde tussenproduct ontwikkelteam Kunst en Cultuur

23 november 2018

In het derde tussenproduct voor Curriculum.nu is goed terug te lezen dat de opmerkingen en feedback uit de vorige consultatieperiode ter harte zijn genomen. Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur heeft de visie helderder verwoord en ook de geformuleerde ‘grote opdrachten’ sluiten nu beter aan.

Twee van de in totaal negen opdrachten riepen bij de deelnemers aan de regiobijeenkomst nog wel wat vragen op. ‘Vergroot het repertoire met technieken en vaardigheden’: op zich helder maar van toepassing op de andere opdrachten. Datzelfde gold voor ‘vervreemden en verwonderen kunst en cultuur?’, dat de meer filosofische kant van kunst en cultuur benadrukt. Ook dat zou meer bij de andere opdrachten ondergebracht moeten worden.

Vanuit erfgoed kwam de constatering dat het document sterk op kunst is gericht. Hierdoor lijkt erfgoed wat minder nadrukkelijk een plek te hebben. Vaak is het wel uit de tekst af te leiden maar erfgoed zou explicieter benoemd mogen worden. Als aanbeveling werd gedaan om wat vaker van cultuur te spreken. Als kunst onderdeel is van cultuur, hoef je minder vaak over ‘kunst en cultuur’ te spreken.

Over het algemeen is positief gereageerd op de integraliteit en samenhang die het ontwikkelteam nastreeft. Maar er is wel zorg over de afzonderlijke disciplines. Die zijn nu minder zichtbaar en lijken in het gedrang te komen. Het ontwikkelteam begrijpt de zorg en neemt dit mee in de volgende sessie als de ‘bouwstenen’ verder uitgewerkt worden.

Vervolgtraject

Het ontwikkelteam vindt het heel waardevol om niet alleen papieren input te ontvangen maar ook om daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan. Zo ontstaat er een mooi gesprek waarin zaken verhelderd kunnen worden of om verder door te vragen op de gegeven antwoorden. Ze nemen alles mee naar de volgende ontwerpsessie (12-14 december), die in het teken staat van de ontwikkeling van de bouwstenen.

In de volgende consultatieperiode (januari) kan iedereen weer reageren op de opbrengsten uit de vierde ontwikkelsessie. Vanuit Curriculum.nu worden dan bijeenkomsten (17 en 18 januari) georganiseerd om de input uit het veld gebundeld terug te geven aan het ontwikkelteam. 

Lees verder

Meer info over en aanmelden voor inspraakronde na vierde ontwikkelsessie
Input en feedback bijeenkomsten derde consultatieperiode
Ontwikkelteam Kunst en Cultuur

contact

Ronald
naamRonald KoxfunctieHoofd cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailRonaldKox@lkca.nl
Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-mailEekeWervers@lkca.nl