Nieuwe subsidieregeling FCP: MeeMaakPodia voor instellingen

26 april 2018

Met de subsidieregeling MeeMaakPodia stimuleert het Fonds instellingen om zich door te ontwikkelen tot een huis van de stad en haar bewoners. Uiteraard met een eigen signatuur, want geen plaats of haar inwoners zijn hetzelfde. Samen met de omgeving gaat jouw organisatie het experiment aan.

Wanneer ben je een MeeMaakPodium?

De regeling MeeMaakPodia is bedoeld voor culturele instellingen met een podiumfunctie die het eigenaarschap hiervan willen delen met hun omgeving. Je bent dus een fysieke locatie in een stad of gemeente waar door het jaar heen getoond en gepresenteerd wordt. Denk hierbij aan een theater, museum of bibliotheek.

Wie is de omgeving van een MeeMaakPodium?

Denk hierbij aan (wijk)bewoners, verenigingen, initiatieven uit de buurt, niet-professionele cultuurmakers, andere (culturele) instellingen, het publiek en ook de eigen medewerkers. Hen bied je ruimte voor invloed, co-creatie en uiteindelijk (mede)eigenaarschap van de podiumfunctie.

Een aanvraag kan worden ingediend van 30 april tot en met 2 november 2018.

Meer informatie over de subsidieregeling op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie>