DEN stelt 210.000 euro beschikbaar voor innovatieve ideeën in de kunstensector

13 september 2018

DEN nodigt kunstinstellingen uit om ideeën aan te dragen voor digitale toepassingen op het gebied van het creatieproces, publieksbenadering en -participatie of rond het digitaal vastleggen van de artistieke erfenis. Met deze 'Open call for ideas' voor pionierprojecten wil DEN samen met de kunstensector een basis leggen voor digitalisering in deze sector. Kunstinstellingen en kunstenaars worden opgeroepen om uiterlijk 19 oktober 2018 hun ideeën in te dienen.

Wil je meer weten of je idee insturen? Kijk dan voor informatie op de website van DEN>