Sector pleit voor terugkeer CJP Cultuurkaart speciaal onderwijs

20 december 2017

Branche- en belangenorganisaties in cultuur en onderwijs pleiten voor het opnieuw invoeren van de CJP Cultuurkaart voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De organisaties vinden het niet terecht dat de leerlingen in het speciaal onderwijs geen recht hebben op korting op culturele activiteiten en hun leeftijdsgenoten in het regulier voorgezet onderwijs wel. In een brief vragen zij minister Van Engelshoven van het ministerie van OCW om het beleid aan te passen en de drempel voor vso leerlingen om ook buiten schooltijd cultureel actief te zijn te verlagen.

CJP Cultuurkaart

De CJP Cultuurkaart is een kaart die alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen en korting geeft op de entreeprijs van allerlei culturele activiteiten. Tot 2012 beschikten vso leerlingen wel over een CJP Cultuurkaart. In het laatste schooljaar profiteerden bijna 20.000 vso leerlingen van de mogelijkheden van deze kaart. Zowel in schoolverband als individueel. Bij het terugdraaien van de bezuiniging op deze kortingskaart in 2013 werd deze groep uitgesloten. De formele reden is dat het vso onder de wet primair onderwijs valt en dat de scholen om die reden voor iedere leerling beschik-ken over een bedrag van 11,64 euro in de prestatiebox. Dat is bestemd voor georganiseerde activiteiten op school. De CJP Cultuurkaart kunnen de tieners ook buitenschools gebruiken voor activiteiten die zij zelf uitkiezen. Dat is wat zij nu missen. 

Initiatiefnemers

Het verzoek wordt breed gedragen en gesteund binnen het onderwijs en de culturele sector. De brief is ondertekend door Dirk Monsma, Lecso, PO-raad, CJP, FCP, Jeugdcultuurfonds, LKCA, Kunsten ’92, Cultuurconnectie, NAPK, VSCD, VNPF, VOB en de Museumvereniging. Je kan de brief aan de minister hier lezen.