Raad van Cultuur: ‘Meer diversiteit in musea.’

12 april 2018

De Raad voor Cultuur slaat alarm over de museumwereld. Door de focus op grote tentoonstellingen en bezoekersaantallen is er te weinig oog voor beheer, behoud en kennisoverdracht. De raad pleit ook voor meer diversiteit. Musea zouden een ontmoetingsplaats moeten worden voor bezoekers van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus.

Lees het advies>