Derde ronde kunst en cultuur in het nieuwe curriculum

24 oktober 2018

De ontwikkelteams voor Curriculum.nu hebben 3-5 oktober uitgewerkt welke kennis en vaardigheden er nodig zijn in het nieuwe onderwijscurriculum. Hun ideeën hierover hebben zij gepresenteerd in een document met een aantal vragen voor iedereen die er op wil reageren. Om een gebundelde reactie te geven, organiseren wij ook dit keer met partners uit het veld drie regiobijeenkomsten en een landelijke erfgoedbijeenkomst om input op te halen.

De ontwikkelteams zijn inmiddels druk bezig geweest met het verwerken van de input op hun concept visiedocument en met het formuleren van de ‘grote opdrachten’. Dit zijn de onderwerpen die zeker aan bod moeten komen in het nieuwe curriculum.

Alle data op een rijtje

Periode 3: kennis en vaardigheden

Ontwikkelsessie: 3-5 oktober
Consultatieperiode: 15 oktober - 13 november
Regiobijeenkomsten: 6, 7 en 8 november in respectievelijk Zwolle, Utrecht en Eindhoven
Landelijke erfgoedbijeenkomst: 9 november in Utrecht

Wil je erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar EvelineSimons@lkca.nl.

Lees het derde tussenproduct van ontwikkelteam Kunst & Cultuur

Opzet regiobijeenkomsten

13.30-14.00 uur Inloop
14.00-14.30 uur Plenaire introductie op de vragen en werkwijze
14.30-16.30 uur Beantwoording vragen (inclusief pauze) in drie subgroepen:
- culturele instellingen
- (vak)docenten, schoolleiders en cultuurcoördinatoren
- buitenschoolse educatie
16.30-17.00 uur Plenaire afsluiting en informatie over het vervolg

Neem je laptop, tablet of mobiele telefoon mee, want we werken met een presenterswall. We gaan in op de vragen die gesteld worden door het ontwikkelteam Kunst & Cultuur. Voor erfgoed organiseren​ we een aparte landelijke bijeenkomst. Met elkaar kijken we dan naar de vragen die uit de voor erfgoed relevante ontwikkelteams zijn gekomen. 

Ontwikkelsessie 4

Samen met Curriculum.nu verzamelen we input vóór de start van Ontwikkelsessie 4 (half december), die in het teken staat van de ontwikkeling van de bouwstenen. We werken samen met het team van Curriculum.nu in een ‘feed forward sessie’. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven erbij te zijn, organiseren we de middag op 27 en 28 november.
Lees meer over de ‘feed forward sessie’

Meer informatie

Curriculumvernieuwing in het PO
Curriculumvernieuwing in het VO
Ontwikkelscholen en leden ontwikkelteam Kunst & Cultuur
Consultatiebijeenkomsten Kunstvakverenigingen via VONKC
Resonansgroep Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Opbrengsten periode 1 en 2

Eerste conceptvisie leergebied Kunst & Cultuur
Kritisch positieve feedback op conceptvisie
Bijgestelde conceptvisie leergebied Kunst & Cultuur
Tweede tussenresultaten ontwikkelteam Kunst & Cultuur
Feedback op nieuwe producten ontwikkelteam Kunst & Cultuur

contact

Ronald
naamRonald KoxfunctieLeidinggevende Cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailronaldkox@lkca.nl
Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl