Oratie bijzonder hoogleraar Evert Bisschop Boele

Op zoek naar de betekenis van cultuurparticipatie
7 oktober 2017

Een wetenschappelijke basis bieden voor discussies over de waarde voor individu en samenleving van actieve deelname aan kunst en cultuur. Dat is samengevat het hoofddoel van de bijzondere leerstoel Betekenis van Cultuurparticipatie van onze bijzonder hoogleraar Evert Bisschop Boele.

‘Mijnheer de rector, dames en heren, ik wil graag beginnen met een lied.’ Zo startte Evert Bisschop Boele zijn oratie. Hij voegde zich bij shantykoor Raaivinken uut Harkstede, die voorafgaand een aantal liederen zongen. In september 2013 werd Bisschop Boele lid van het koor, als onderdeel van zijn etnografisch onderzoek. Tijdens zijn oratie mocht het koor niet ontbreken.

Duiding van termen

Met de oratie Op zoek naar de betekenis van cultuurparticipatie aanvaardt hij deze leerstoel, die wij hebben ingesteld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij gaat daarin dieper in op de termen die samen de titel van de leerstoel aanduiden: cultuur, cultuurparticipatie, actieve cultuurparticipatie en betekenis. Zijn onderzoeksagenda is zowel fundamenteel als toegepast, en laat ruimte voor het onverwachte.

De nieuwe leerstoel onderzoekt de betekenis van cultuurparticipatie vanuit een sociaalwetenschappelijk georiënteerd cultuurbegrip, cultuur als ‘manieren van doen en spreken’. Het onderzoek richt zich daarbij echter specifiek op actieve participatie in het domein van kunst en cultuur, in brede zin. Het komt neer op precies kijken naar wat mensen doen en zeggen, hoe ze met de dingen omgaan, en welke kennis, emoties en motivaties daarin op de achtergrond een rol spelen. De focus van de leerstoel ligt op hoe specifieke individuen in hun gedrag, in een tijds- en plaatsbepaalde context, betekenis geven aan cultuur.

Etnografisch geïnspireerd

De betekenis van cultuurparticipatie wordt met een etnografisch geïnspireerde methode onderzocht: een methode waarin gepoogd wordt in de huid van de ander te kruipen, waarin het perspectief van de onderzochte centraal staat, en veel aandacht is voor context, historie en biografie. Zulk onderzoek is kwalitatief en interpretatief, relatief bewerkelijk, en als het naar generalisaties toewerkt, gebeurt dat maar langzaam. Het is onderzoek met aandacht voor het kleine, lokale en individuele.

Met zulk onderzoek hoopt de leerstoel een stevige empirische basis te leveren voor discussies over de waarde van actieve cultuurparticipatie voor individu en samenleving en de daarmee samenhangende beleidsagenda’s in bijvoorbeeld onderwijs, buitenschoolse cultuureducatie en amateurkunst.

Aanvaarding van het ambt

Prof. dr. Evert Bisschop Boele sprak op 6 oktober zijn oratie uit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiermee heeft hij het ambt aanvaard van bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie, bij de Erasmus School of History, Culture and Communication, vanwege LKCA. 

Lees de oratie Op zoek naar de betekenis van cultuurparticipatie
Meer over de bijzonder leerstoel Betekenis van cultuurparticipatie