Oproep: Welke kunstenaar maakt een nieuwe Levenstrap voor het Nationaal Programma Ouderenzorg?

levenstrap
12 juni 2018

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) wil graag een nieuwe Levenstrap waarin ‘ouder worden’ op een positieve manier wordt uitgebeeld. Ontwerp jij deze nieuwe levenstrap?

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zit in de afrondende fase. Het programma heeft voor een andere kijk op ouderen en ouder worden gezorgd; oud worden wordt niet langer alleen maar geassocieerd met achteruitgang. Een bekende illustratie van de verschillende levensfases van de mens is de levenstrap, waarbij de laatste fase van het leven wordt uitgebeeld met de trap naar beneden. Met de nieuwe kijk op ouder worden, wil het NPO graag een nieuwe levenstrap ontwikkelen waarin ‘ouder worden’ op een positieve manier wordt uitgebeeld. Ontwikkel jij deze nieuwe levenstrap?

Kunstenaar gezocht

Ben je geïnspireerd door de nieuwe kijk op ouder worden en wil je meewerken aan een nieuwe levenstrap? Mail dan voor 2 juli 2018 je idee met schets en begroting voor een nieuwe levenstrap naar ouderenzorg@zonmw.nl. Voor de opdracht is maximaal € 3.000,- beschikbaar.

Voorwaarden

  • Je kunt alleen deelnemen als je werkt met ouderen.
  • Beschrijf je idee in maximaal 2 A4. Leg hierin de link tussen je nog te maken kunstwerk en het gedachtengoed over ‘het nieuwe, beter oud worden’.
  • Beschrijf hoe je ouderen betrekt in je werk en meer specifiek hoe je ouderen in deze opdracht zou willen betrekken.
  • Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, mailadres en een korte beschrijving van het kunstwerk dat je van plan bent in te sturen.
  • Maak een kleine schets van je idee en een korte begroting en stuur deze mee als bijlagen.
  • Stuur je bijdrage vóór 2 juli 2018 naar ouderenzorg@zonmw.nl

Selectie en keuze

Het te ontwikkelen kunstwerk wordt een grafische weergave of illustratie van maximaal 100cm x 100cm. ZonMW zal het kunstwerk betalen en wordt eigenaar van het kunstwerk.

Een panel verzamelt en beoordeelt de inzendingen. Uiterlijk in week 29 maken zij bekend wie de opdracht mag uitvoeren. De nieuwe levenstrap moet 1 september klaar zijn en wordt op 12 september onthuld.

Meer informatie

  • Rosalie Hendriks, programmasecretaris Nationaal Programma Ouderenzorg via 070 349 5345 of ouderenzorg@zonmw.nl
  • Zonmw
  • Beter Oud

Foto boven: "De levenstrap",  Schilderij uit het Sint-Annahofje in Leiden.